VENAR Libera viac informácií

späť

Na stiahnutie:

Základnú verziu prístroja je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií a modulov. Zákazník má k dispozícii 2 verzie elektronického prietokomera EFA alebo unikátny prietokomer EFA 3 De Lux, ktorý umožňuje pohodlne a bezpečne riadiť množstvo a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi.

Venar Libera môže byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu s Xenónom, novým a moderným anestetikom, čím sa stáva ako jediný na svete úplne univerzálnym prístrojom pre všetky doteraz dostupné anestetiká. V takomto prevedení je plne optimalizovaný čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej dostupnosti.

Najhorúcejšou novinkou je možnosť dovybavenia prístroja nadstavbovým modulom Profilungs anaesthesia, ktorý významne rozširuje parametre základného prístroja VENAR Libera, pričom prináša zákazníkovi množstvo automatických prvkov z pohľadu riadenia a nadstavovania procesu dýchania.

Zároveň má prístroj VENAR Libera vo verzii ProfiLungs mnohé automatické prvky pre optimálne nadstavenie ventilátora, pričom ako prvý na svete umožňuje realizáciu viachladinovej ventilácie počas anestézie so všetkými jej nespornými a praxou overenými výhodami z pohľadu pacienta.

Základné technické charakteristiky:

 • ventilátor: s elektrickým pohonom

 • dychový objem: 20 – 1500 ml

 • dychová frekvencia: 4 – 60 / min

 • minútová ventilácia: 0,5 – 25 l/ min

 • Ti:Te, %: 20 – 80 % (od 1:4 do 4:1)

 • poinspiračná pauza: od 0 do 50%

 • prietokomer: elektronický

 • držiak odparovačov: na 2 odparovače

Režimy ventilácie:

 • CMV – ventilácia riadená objemom

 • PCV – ventilácia riadená tlakom

 • SIMV-PS – synchronizovaná záložná ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania na úrovni tlaku PEEP

 • PS – tlaková podpora pri spontánnom dýchaní pacienta

 • MAN – ručná ventilácia za pomoci vaku

 • SPONT – ventilácia pri spontánnom dýchaní pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a SPONT sú nevyhnutné pre optimalizáciu procesov synchronizácie dýchania pacienta a práce ventilátora

 • MLV – viachladinová ventilácia pľúc (možné iba s pripojením modulu Profilungs anaesthesia)

Monitorované parametre:

 • monitoring všetkých parametrov ventilácie vrátane pľúcnej mechaniky so zobrazovaním na farebnom kontrastnom TFT displeji

 • monitoring prostredníctvom grafov a dynamických slučiek charakterizujúcich stav dýchacích ciest pacienta

 • elektronický prietokomer umožňuje kontrolu množstva spotrebovaného plynu za operáciu

 • pri pripojení modulu anestetického Profilungsu sa funkcie možnosti monitorovania významne rozširujú o možnosť optimalizácie ventilácie, rýchleho nastavenia parametrov ventilátora pomocou panela Auto start, ukladania trendov a udalostí i editácie širokého spektra dát súvisiacich s ventiláciou konkrétneho pacienta

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • zabudovaný elektronický prietokomer zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečná kontrola FiO2 paramagnetickým analyzátorom

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom z okolitého prostredia

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

Výhody prístroja:

 • využíva sa súčasný elektrický pohon práce ventilátora, ktorý na rozdiel od zastaralého systému „vaku vo valci“ zabezpečuje podrobnú kontrolu parametrov ventilácie a nevyžaduje ďalšiu spotrebu vzduchu na riadenie a prácu systému. Okrem toho, ventilátor pracuje úplne nehlučne a s vysokou presnosťou

 • rozšírený monitoring umožňuje získať presnejšiu predstavu o priebehu anestézie

 • široká škála režimov ventilácie: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT garantuje minimalizáciu traumy pacienta počas anestézy.

 • s pripojením modulu anestetického Profilungsu sa parametre prístroja okrem iného rozširujú o možnosť rýchleho automatizovaného nadstavenia parametrov ventilácie pomocou panelu Auto Start.

 • aktívny systém odsávania vydýchnutých plynov, ktorý predstavuje podstatnú výhodu v súvislosti s uľahčením udržania „čistoty“ pracovného miesta operačného teamu

 • možnosť automatického prepnutia napájania plynov, kyslíka a N2O, z centrálneho rozvodu na tlakové fľaše a späť umožňuje bez osobitnej pozornosti bezpečne vykonávať dlhodobú anestéziu bez rizika, že sa podávanie plynu môže náhle prerušiť.

 • v prístrojoch série Venar sa využíva systém upevnenia odparovačov Selectatec Interlock, ktorý zabezpečuje rýchlu výmenu odparovačov počas operácie a má vyladený a spoľahlivý systém blokovania práce odparovača, ktorý sa momentálne nepoužíva. Odparovač tradičného výrobcu Penlon – predstavuje „zlatý štandard“ medzi odparovačmi, ktoré odparujú anestetiká. Používanie systému Interlock a odparovačov Penlon je zárukou bezpečnosti pacienta a pohodlnej práce lekárov

 • v prístroji sa využíva precízny elektronický prietokomer EFA alebo EFA 3 De Lux,, ktorý zabezpečuje:

  • presnejšie dávkovanie plynov, monitorovanie prietoku čerstvej zmesi

  • zvýšenú úroveň ochrany pred hypoxiou vďaka monitorovaniu FiO2

  • zobrazenie spotreby plynu v priebehu operácie, sumárne a každého plynu zvlášť

  • indikáciu prietoku čerstvej zmesi v číslicovej forme ako i vo forme obvyklých stĺpcových grafov, pričom prevedenie EFA 3 De Lux s farebnou dotykovou obrazovkou pracuje na princípe elektronického zmiešavača, čo význame zjednodušuje a urýchľuje prácu lekára anesteziológa

 • pripojením modulu anestetického Profilungsu prístroj Venar Libera umožňuje ventilovať pacienta i v režime viachladinovej ventilácie pľúc, čo má veľký význam najmä pri náročných napr. kardiologických operáciách kde sa využíva pripojenie pacienta na mimotelový obeh.

Prevedenia prístroja:

 • VENAR Libera – základný model prístroja, ktorý už v základnom vybavení predstavuje plnohodnotné pracovisko na podávanie anestézie pacientov od novorodencov (od 2 kg hmotnosti) až po dospelých. Tento prístroj ponúka celú dostupnú škálu tlakových a objemových režimov, okrem režimu viachladinovej ventilácie pľúc.
  Základné prevedenie prístroja je možne dovybaviť širokou škálou doplnkového príslušenstva a modulov (plynový modul Agas, modul Profilungs anaesthesia pre optimalizáciu, monitoring a lepší manažment celého anestetického pracoviska, analyzátor Xenónu a pod.).

 • VENAR Libera s modulom Profilungs – predstavuje nadštandardný anestetický prístroj, ktorý okrem bežných režimov má ako jediný na svete režim tzv. 3-hladinovej ventilácie počas anestézie a lekárovi navyše prináša výrazné rozšírenie monitorovacích a vyhodnocovacích parametrov základného prístroja Venar Libera s množstvom automatických a optimalizačných prvkov.
  Doporučeným príslušenstvom pri tejto konfigurácii prístroja je tiež analyzátor anestetických plynov Agas a pacientský monitoring Chirana ICARD.

 • VENAR Libera Xenon – táto najvyššia konfigurácia prístroja obsahuje okrem zabudovaného nadstavbového modulu Profilungs, tiež v povinnej výbave unikátny elektronický prietokomer EFA 3 de Luxe, analyzátor anestetických plynov Agas, pacienský monitoring Chirana ICARD ako i špeciálny analyzátor Xenónu vrátane monitora koncentrácie Xe a systému zberu odpadového Xenónu. Prístroj neobsahuje fľašu so xenónom a odpadovú fľašu na recykláciu xenónu, ktoré sú predmetom dodávky od distribútora medicinálneho Xe.
  Prístroj Venar Libera v prevedení Xenon predstavuje vyspelú technológiu, ktorá umožňuje realizovať počítačom asistovanú „ultra“ minimal-flow inhalačnú anestéziu. Dosiahnutie inhalačnej anestézie prietokmi na hranici metabolických potrieb pacienta prináša nielen medicínske prednosti, ale i vysoké ekonomické zhodnotenie, čo vrátane zberu vydýchnutého nespotrebovaného Xenónu do špeciálnej nádoby s možnosťou ďalšej recyklácie, súhrnne prináša rozsiahlu úsporu spotreby Xenónu a ekonomizáciu jeho praktickej aplikácie.
  Tento svetovo unikátny prístroj umožňuje praktickú aplikáciu Xenónu v odbore anesteziológie pri ekonomicky akceptovateľných nákladoch. Toto nové anestetikum a prístroj s istotou zachránia obrovské množstvo ľudských životov v kategóriách ťažkých pacientov (vyžadujúcich transplantácie srdca, pečene, obličiek, srdcových chlopní, vážne srdcovo-cievne operácie, ťažké neurochirurgické operácie s rizikom poškodenia mozgu z nedostatku kyslíka, kde Xenón nespôsobuje žiadne negatívne vedľajšie účinky ako súčasne používané anestetiká, ale naopak chráni mozog a celý organizmus) a starých ľudí v rizikovom veku (vyžadujúcich i jednoduchšie operácie, ktoré ale z dôvodu rizika srdcového zlyhania a ďalších negatívnych vedľajších vplyvov v súčasnosti používaných anestetík nemôžu absolvovať, pričom však tieto riziká a negatívne vplyvy u Xenónu odpadajú).

späť