Spoľahlivosť, ergonómia, komfort!

Spoľahlivosť, ergonómia, komfort!

 • VENAR Omega
 • VENAR - detail odparovačov

Pracovná stanica lekára – anestéziológa VENAR OMEGA spĺňa aj tie najvyššie požiadavky. Prístroj je vybavený moderným elektronickým ventilátorom, ktorý pracuje so všetkými základnými režimami ventilácie, riadenými aj pomocnými a umožňuje tak lekárovi mať úplnú kontrolu nad pacientom. Prístroj má integrovaný blok monitoringu ANEMON a súčasne vykonáva kontrolu podávania anestetických plynov ako aj ich úplné monitorovanie na strane vdychu i výdychu. Systém ANEMON plní tiež funkciu elektronického prietokomera a tiež zabezpečuje podrobnú analýzu hemodynamických parametrov pacienta. Zabudovaný TFT displej ventilátora, rovnako ako v predchádzajúcich modeloch, zabezpečuje rozšírené monitorovanie mechanických parametrov pľúc.

Na stiahnutie:

Najhorúcejšou novinkou je možnosť dovybavenia prístroja nadstavbovým modulom Profilungs anaesthesia, ktorý významne rozširuje parametre základného prístroja VENAR Omega, pričom prináša zákazníkovi množstvo automatických prvkov z pohľadu riadenia a nadstavovania procesu dýchania.

Zároveň má prístroj VENAR Omega vo verzii ProfiLungs mnohé automatické prvky pre optimálne nadstavenie ventilátora, pričom ako prvý na svete umožňuje realizáciu viachladinovej ventilácie počas anestézie so všetkými jej nespornými a praxou overenými výhodami z pohľadu pacienta.

Základné technické charakteristiky:

 • ventilátor: s elektrickým pohonom

 • dychový objem: 20 – 1500 ml

 • dychová frekvencia: 4 – 60 / min

 • minútová ventilácia: 0,5 – 25 l/ min

 • Ti:Te, %: 20 – 80 % (od 1:4 do 4:1)

 • poispiračná pauza: od 0 do 50%

 • prietokomer: elektronický

 • držiak odparovačov: na 2 odparovače

 • monitoring: integrovaný komplexný systém monitorovania a riadenia ANEMON

Režimy ventilácie:

 • CMV – ventilácia riadená objemom

 • PCV – ventilácia riadená tlakom

 • SIMV-PS – synchronizovaná záložná ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania na úrovni tlaku PEEP

 • PS – tlaková podpora pri spontánnom dýchaní pacienta

 • MAN – ručná ventilácia za pomoci Ambu vaku

 • SPONT – ventilácia pri spontánnom dýchaní pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a SPONT sú nevyhnutné pre optimalizáciu procesov synchronizácie dýchania pacienta a práce ventilátora

Monitor ventilátora:

 • zabudovaný monitor ventilátora zobrazuje všetky parametre ventilácie až po respiratórnu mechaniku zobrazenú na farebnom kontrastnom TFT displeji

 • na displej sú vyvedené grafy a dynamické slučky charakterizujúce stav dýchacieho aparátu pacienta

Integrovaný monitor ANEMON:

 • Integrovaný monitor Anemon ako jediný súčasne zobrazuje údaje hemodynamiky, analýzy plynu a elektronického prietokomeru. Je zabezpečená ochrana pred ručením z defibrilačných i elektrochirurgických prístrojov

 • Displej: farebná TFT obrazovka, s rozmerom 12,1“

 • Súčasne sa na obrazovke zobrazuje min. 5 kriviek a viac ako 10 okien na zobrazenie rôznych parametrov. Je možné prehliadať minitrendy ku každej krivke

 • Interface: ovládanie funkcií prietokomeru, monitorovanie plynov a hemodynamiky, nastavenie zobrazenia informácií z jediného bloku

 • analýza O2 pri nádychu i výdychu

 • analýza CO2 pri nádychu aj výdychu, zobrazovanie dychovej frekvencie v dýchacích cestách (AwRR)

 • analýza N2O a 5 plynov: HAL, ENF, ISO, SEV, DES, automatická identifikácia plynu

 • analýza a zobrazenie minitrendov diferencie koncentrácie plynu (FiAA – EtAA)

 • zobrazenie významu parametra MAC – minimálna alveolárna koncentrácia (nevyhnutná na podporu nevyhnutného množstva inhalačného anestetika v dýchacích cestách)

 • hodnota parametra BAL – parciálny tlak plynových prímesí alebo ich objemová koncentrácia v okruhu („dusíkové okno “) - je veľmi dôležitý parameter pri nízkoprietokovej anestézii a pri minimal flow, alebo práci vtotálne zatvorenom okruhu

 • meranie a zobrazenie NIBP: systolický, diastolický, stredný, metóda merania – oscilometrická

 • modul SpO2 musí zabezpečiť zobrazenie SpO2, PR (pulzová frekvencia) a PLETH (pletizmografická krivku)

 • merací systém EKG zabezpečuje 3 – kanálový zápis EKG, vyhodnocuje min. 13 druhov arytmií srdca, prácu kardiostimulátora, 3 -kanálovú analýzu ST – segmentu

 • modul Temp zabezpečuje meranie teploty z 2 nezávislých kanálov

 • v prípade zakúpenia opcie modulu merania BIS, prístroj umožňuje monitorovať tzv. bispektrálny index, ktorý vyjadruje hĺbku anestézie pacienta,

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • zabudovaný elektronický prietokomer zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečná elektronická kontrola FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom z okolitého prostredia

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

Výhody prístroja:

 • zabudovaná úplná analýza plynov vrátane kyslíka s paramagnetickým snímačom (nevyžaduje spotrebný materiál)

 • zabudovaný monitor hemodynamiky

 • zabudovaný elektronický prietokomer

 • všetky údaje sú integrované na jediný displej, čím sa zabezpečí podrobná kontrola priebehu anestézie a stavu pacienta

 • využíva sa súčasný elektrický pohon práce ventilátora, ktorý na rozdiel od zastaralého systému „vaku vo valci“ zabezpečuje podrobnú kontrolu parametrov ventilácie a nevyžaduje ďalšiu spotrebu vzduchu na riadenie a prácu systému. Okrem toho, ventilátor pracuje úplne nehlučne a s vysokou presnosťou

 • rozšírený monitoring umožňuje získať presnejšiu predstavu o priebehu anestézie

 • široká škála režimov ventilácie: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT garantuje minimalizáciu traumy pacienta počas anestézy

 • aktívny systém odsávania vydýchnutých plynov, ktorý predstavuje podstatnú výhodu v súvislosti s uľahčením udržania „čistoty“ pracovného miesta operačného teamu

 • možnosť automatického prepnutia napájania plynov, kyslíka a N2O, z centrálneho rozvodu na tlakové fľaše a späť umožňuje bez osobitnej pozornosti bezpečne vykonávať dlhodobú anestéziu bez rizika, že sa podávanie plynu môže náhle prerušiť

 • v prístrojoch série Venar sa využíva systém upevnenia odparovačov Selectatec Interlock, ktorý zabezpečuje rýchlu výmenu odparovačov počas operácie a má vyladený a spoľahlivý systém blokovania práce odparovača, ktorý sa momentálne nepoužíva. Odparovač tradičného výrobcu Penlon – predstavuje „zlatý štandard“ medzi odparovačmi, ktoré odparujú anestetiká. Používanie systému Interlock a odparovačov Penlon je zárukou bezpečnosti pacienta a pohodlnej práce lekárov

 • pripojením modulu anestetického Profilungsu prístroj Venar Omega umožňuje ventilovať pacienta i v režime viachladinovej ventilácie pľúc, čo má veľký význam najmä pri náročných napr. kardiologických operáciách kde sa využíva pripojenie pacienta na mimotelový obeh

 • s pripojením modulu anestetického Profilungsu sa parametre prístroja okrem iného rozširujú o možnosť rýchleho automatizovaného nadstavenia parametrov ventilácie pomocou panelu Auto Start

 • v konfigurácii so zabudovaným modulom BIS indexu je monitorovaná i hĺbka anestézie pacienta, čo lekárovi prináša cenné informácie pre nadstavenie anestetickej zmesi presne podľa vegetatívnych potrieb pacienta. Prínos je nesporný tak z hľadiska bezpečnosti a minimalizácie celkovej traumy pacienta, ako i z pohľadu minimalizácie prevádzkových nákladov a spotreby anestetík počas anestetického výkonu

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás kontaktujte tu:    

Späť