VENAR TS viac informácií

späť

Na stiahnutie:

Anestetický prístroj VENAR TS zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia.

Prístroj má integrovaný blok monitoringu (modulom Profilungs), ktorý súčasne vykonáva aj funkciu prietokomeru umožňujúceho pohodlne a bezpečne riadiť a monitorovať množstvo a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi. Vykonáva všetky funkcie systému Profilungs (počítačom asistovaná ventilácia, diagnostika mechanických vlastnotí pľúc, archivácia, optimalizácia). Ovládanie je realizované 15" dotykovou obrazovkou.

Základnú verziu prístroja je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií a modulov. VENAR TS môže byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu so Xenónom, novým a moderným anestetikom. V takomto prevedení je plne optimalizovaný čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej dostupnosti.

VENAR TS poskytuje možnosť dovybavenia prístroja stanicou s lineárnymi injekčnými dávkovačmi, BIS monitorom a bezdrôtového pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu systému Chirana ICARD.

Základné technické charakteristiky: Anestezia

 • ventilátor: s elektrickým pohonom

 • dychový objem: 10 – 1500 ml

 • dychová frekvencia: 4 –80 / min

 • minútová ventilácia: 0,5 – 25 l/ min

 • Ti:Te, %: 20 – 80 % (od 1:4 do 4:1)

 • poinspiračná pauza: od 0 do 50%

 • prietokomer: elektronický

 • držiak odparovačov: na 2 odparovače

Režimy ventilácie:

 • CMV – ventilácia riadená objemom

 • PCV – ventilácia riadená tlakom

 • SIMV-PS – synchronizovaná záložná ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania na úrovni tlaku PEEP

 • PS – tlaková podpora pri spontánnom dýchaní pacienta

 • MAN – ručná ventilácia za pomoci vaku

 • SPONT – ventilácia pri spontánnom dýchaní pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a SPONT sú nevyhnutné pre optimalizáciu procesov synchronizácie dýchania pacienta a práce ventilátora

 • MLV – viachladinová ventilácia pľúc

Monitorované parametre:

 • monitoring všetkých parametrov ventilácie vrátane pľúcnej mechaniky (Ti, Te, PAi, PAE, PEEP, Cst, Cdyn, Vt, Mv, f,...)

 • monitoring prostredníctvom grafov a dynamických slučiek charakterizujúcich stav dýchacích ciest pacienta

 • elektronický prietokomer umožňuje kontrolu množstva spotrebovaného plynu za operáciu

 • možnosť optimalizácie ventilácie, rýchleho nastavenia parametrov ventilátora pomocou funkcie Auto start, ukladanie trendov, udalostí a editácia širokého spektra dát

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov formou svetelnej aj zvukovej signalizácie

 • pre extrémne situácie možnosť rýchleho spustenia prístroja v režime CMV po zadaní jediného parametra - hmotnosti pacienta

 • zabudovaný elektronický prietokomer  s ochranou proti hypoxickej zmesi

 • monitorovanie FiO2 paramagnetickým analyzátorom (SIDE stream)

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom pomocou zabudovaného kompresora

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

Výhody prístroja:

 • využíva sa súčasný elektrický pohon práce ventilátora, ktorý na rozdiel od zastaraného systému „vaku vo valci“ zabezpečuje podrobnú kontrolu parametrov ventilácie a nevyžaduje ďalšiu spotrebu vzduchu na riadenie a prácu systému. Okrem toho, ventilátor pracuje úplne nehlučne a s vysokou presnosťou

 • rozšírený monitoring umožňuje získať presnejšiu predstavu o priebehu anestézie

 • široká škála režimov ventilácie: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT, MLV garantuje minimalizáciu traumy pacienta počas anestézy.

 • funkcia Auto start umožňujúca rýchlu automatizovanú ventiláciu pacienta

 • aktívny systém odsávania vydýchnutých plynov

 • možnosť automatického prepnutia napájania plynov (O2 a N2O) z centrálneho rozvodu na tlakové fľaše a späť 

 • systém upevnenia odparovačov Selectatec so systémom uzamknutia Interlock (systém blokovania práce odparovača)

 • v prístroji sa využíva precízny elektronický prietokomer EFA  alebo elektronický zmiešavač EFA 3 De Lux, ktorý zabezpečuje:

  • presnejšie dávkovanie plynov, monitorovanie prietoku čerstvej zmesi

  • zvýšenú úroveň ochrany pred hypoxiou vďaka monitorovaniu FiO2

  • zobrazenie spotreby plynu v priebehu operácie, sumárne a každého plynu zvlášť

  • indikáciu prietoku čerstvej zmesi v číslicovej forme ako i vo forme stĺpcových grafov

 • systém Profilungs zabudovaný v prístroji Venar TS umožňuje viachladinovú ventiláciu pľúc (význam najmä pri náročných napr. kardiologických operáciách, kde sa využíva pripojenie pacienta na mimotelový obeh)

Prevedenia prístroja:

 • VENAR TS Xenon – táto najvyššia konfigurácia prístroja VENAR obsahuje modul Profilungs s elektronickým zmiešavačom EFA 3 de Luxe, analyzátor anestetických plynov Agas, pacienský monitoring Chirana ICARD ako i špeciálny analyzátor xenónu vrátane monitora koncentrácie Xe a systému zberu odpadového xenónu. 
  Prístroj Venar TS v prevedení Xenon predstavuje vyspelú technológiu, ktorá umožňuje realizovať počítačom asistovanú „ultra“ minimal-flow inhalačnú anestéziu. Dosiahnutie inhalačnej anestézie prietokmi na hranici metabolických potrieb pacienta prináša nielen medicínske prednosti, ale i vysoké ekonomické zhodnotenie, čo vrátane zberu vydýchnutého nespotrebovaného xenónu do špeciálnej nádoby s možnosťou ďalšej recyklácie, súhrnne prináša rozsiahlu úsporu spotreby xenónu a ekonomizáciu jeho praktickej aplikácie. 
  Xenón nespôsobuje žiadne negatívne vedľajšie účinky ako súčasne používané anestetiká, ale naopak chráni mozog a celý organizmus a starých ľudí v rizikovom veku (vyžadujúcich i jednoduchšie operácie, ktoré ale z dôvodu rizika srdcového zlyhania a ďalších negatívnych vedľajších vplyvov v súčasnosti používaných anestetík nemôžu absolvovať, pričom však tieto riziká a negatívne vplyvy u Xenónu odpadajú).

Späť