Monitor Chirana I C A R D viac informácií

späť

Na stiahnutie:

Základné technické charakteristiky:

 • displej s uhlopriečkou: 12,1"

 • rozlíšenie: 1024 x 768

 • typ displeja: farebný TFT

 • počet kriviek na displeji: do 10

 • špeciálne funkcie: funkcia zamrznutia slučiek

 • číselné (tabuľkové) trendy: 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 minút

 • grafické trendy: 2, 8 a 24 hod.

Charakteristiky konštrukcie:

 • ovládanie monitora sa uskutočňuje pomocou otočného ovládača typu track-ball a piatich funkčných kláves

 • prednastavené programové zabezpečenie a vnútorný kanál na vykonanie analýzy plynu

 • vnútorný hermetický chladiaci systém bez použitia ventilátorov

 • min. 2 hod. samostatnej práce pri výpadku elektrickej energie

 • porty integrovaných modulov ECG, SpO2, NIBP, IBP, Temp, Multi Gaz, CO2,

 • možnosť bezdrôtového pripojenia do centrálneho systému monitorovania

Signalizácia:

 • svetelná a zvuková indikácia práce a varovania

 • zobrazenie varovania na displeji

 • 3 režimy hlasitosti havarijnej signalizácie

Modul merania EKG:

 • kanál merania EKG:

  • režim 5 zvodov (R,L, F, N, C alebo RA, LA, LL, RL, V)

   voľba zvodov (I, II, III, avR, avL, avF, V)

  • režim 3. zvodu (KbA alebo RA,LA, LL)

   voľba zvodov (I, II,III)

 • rýchlosť rozvinutia krivky: 25, 50 mm/sek

 • amplitúda krivky: 2, 5, 5, 10, 20 mm/mV

 • časová konštanta: 2 sek

 • ochrana pred impulzom defibrilácie: 5kV/360J, v podmienkach použitia originálneho kábla EKG

 • frekvencia sond: 1000 Hz

 • veľkosť sond: 16 úderov

Modul merania SpO 2 :

 • rozsah merania: 0 - 99%

 • rozsah signalizácie: 30 - 99%

 • presnosť merania: ±2% (pre rozsah 75 - 99%)

 • presnosť merania: ±3% (pre rozsah 50 - 74%)

 • interval aktualizácie: do 1 sek.

 • frekvencia srdcovej nedostatočnosti, rozsah merania: 30 - 250 úderov /min

 • doba zadržania signalizácie: 10 sek

Modul merania NIBP:

 • systém SunTech, s minimálnou citlivosťou k artefaktom

 • určenie typu manžety sa uskutočňuje automaticky

 • oscilometrická metóda merania

 • ručný aj automatický režim práce

 • merané parametre: systolický,diastolický a stredný tlak

 • rozsah merania:

  • systolický (SYS): 25 - 260 mm ortuťového stĺpca

  • diastolický (DIA): 10 - 235 mm ortuťového stĺpca

  • stredný (MEAN): 10 - 220 mm ortuťového stĺpca

 • priemerná odchýlka merania nie viac ako ±5 mm ortuťového stĺpca

 • hraničné hodnoty signálov varovania:

  • systolický (SYS): 50 - 250 mm ortuťového stĺpca

  • diastolický (DIA): 30 - 240 mm ortuťového stĺpca

 • doba merania:

  • štandardná doba - 30 sek.

  • maximálna doba - 180 sek.

 • tlak v manžete: automatické nastavenie tlaku v manžete

Modul merania TEMP:

 • 2 kanály merania teploty

 • rozsah merania: 5 - 50º C

 • rozsah signalizácie: 5 - 45º C

 • povolená odchýlka: 0,1º C

 • presnosť: ± 0,1º C

 • interval aktualizácie: 1 - 2 (sek.)

 • automatická kontrola: každých 5 _ 10 (min.)

Kanál merania IBP:

 • prístroj je vybavený káblom, ktorý umožňuje používať snímače Abbott typu Transpac IV, alebo B-Braun

 • rozsah merania: -99 - 310 mm ortuťového stĺpca

 • rozsah signalizácie: -95 - 300 mm ortuťového stĺpca

 • povolená odchýlka: 1 mm ortuťového stĺpca

 • presnosť:

 • ±3 mm ortuťového stĺpca pre <40 mm ortuťového stĺpca

 • ±10% pre >40 mm ortuťového stlpca

 • odber vzorky: 100 ml/min

 • zobrazenie na displeji: Fi a Et

Rozmery prístroja:

 • rozmer: 286 x 280 x 132 (mm)

 • váha: 4,5 kg

 • el.napájanie: 100/250 (V) AC, 50/60 Hz

Výhody prístroja:

 • Monitorovanie respirácie: je zabezpečené impedančnou metódou. Na displeji je zobrazovaná frekvencia dýchania a dychová krivka. Je zabezpečený alarm výpadku dýchania.

 • Monitorovanie kapnografie – CO2 a monitorovanie anestetických plynov: monitorovanie kapnografie môže byť zabezpečené zabudovaným modulom, ktorý na princípe monitorovania side-stream poskytne lekárovi údaje o ETCO2, FiO2 a dychovej frekvencii.
  Na obrazovke je zobrazovaná kapnografická krivka, sú zabezpečené alarmy pri výpadku dýchania a alarm oklúzie. Monitory s takýmto zabudovaným modulom kapnografie sú vhodné pre jednotky intenzívnej starostlivosti alebo ARO. Pre použitie monitorov Icard na operačných sálach v rámci kompletne vybaveného pracovného miesta anestéziológa odporúčame k anestéziologickým prístrojom Chirana Venar doplniť monitor Chirana Icard spolu s modulom monitorovania anestetických plynov AGAS. Lekár anestéziológ má takto zabezpečené kompletné monitorovanie vdychovaných a vydychovaných plynov pacienta, ako sú CO2, O2, N2O, všetky anestetické plyny s automatickým rozpoznávaním, MAC, BAL

 • Veľkou výhodou monitorov Icard je ich variabilnosť, pričom môžu byť podľa želania zákazníka dodávané v rôznych konfiguráciách displeja, či už ide o 8,4“ alebo 12,1“, alebo podľa jednotlivých požiadaviek na monitorované parametre od najjednoduchšieho prevedenia s monitorovaním EKG a SPO2 až po konfigurácie pre najnáročnejšie použitie so zabezpečením monitorovania EKG, SPO2, NiBP, 2xIBP, 2xTEMP i s kompletným monitorovaním anestetických plynov.

 • Archivácia údajov o pacientovi je možná pomocou USB kľúča. Archivovať je možné všetky záznamy o alarmových stavoch bežiacich na monitore, podľa nastavenia lekára. Pomocou špeciálneho programu, pracujúceho pod systémom Windows, môže lekár všetky tieto údaje ďalej archivovať, príp. spracovávať podľa svojich potrieb.

 • Monitory Icard môžu byť pripojené do centrálneho monitorovacieho systému, prostredníctvom lokálnej siete LAN alebo aj pomocou bezdrôtovej siete Wireless. Takto vytvorený centrálny monitorovací systém Icard umožňuje lekárovi a zdravotníckemu personálu sledovanie údajov zo všetkých monitorov pri lôžkach pacientov, ich archivovanie v databáze, príp. ich ďalšie spracovanie alebo tlač. Veľkou výhodou je možnosť ovládania a nadstavovania všetkých funkcií jednotlivých monitorov diaľkovo z centrálneho počítača.

späť