CHIRANA Team

Meno a priezvisko E-mail Funkcia
Manažment
Brkal Ján jbrkal@chirana.eu generálny riaditeľ CHIRANA Medical, a.s., riaditeľ CHIRANA, a.s. a výrobno-obchodný riaditeľ CHIRANA Holding Stará Turá
Baranovič Oskar obaranovic@chirana.eu finančno-technický riaditeľ CHIRANA Holding Stará Turá
Obchod a servis
Papulak Ján

jpapulak@chirana.eu

+7 967 158 80 26

obchodný manažér dýchacej a anestetickej techniky
Kročianová Zlatica

zkrocianova@chirana.eu

+421 905 894 534

obchodný manažér dýchacej a anestetickej techniky, export
Medňanská Iveta

imednanska@chirana.eu

+421 918 714 089

obchodný manažér DENTAL - Balkán, DE, BG, PL, CZ MEDICAL - SK, CZ
Kunová Ľubica

lkunova@chirana.eu

+421 908 744 111

obchodný manažér DENTAL - FR, NL, ES, LT, LV, HU, RO, western countries
Miháliková Mária

mmihalikova@chirana.eu

+421 908 771 059

obchodný manažér DENTAL - RU, UA
Klimáček Dušan

dklimacek@chirana.eu

+421 915 767 542

obchodný manažér DENTAL - SK, AE, MD, KZ, AZ, UZ, IQ, IT, CA, SA, IR, ID, SD, TJ, GE, AM, export
Ištoňa Peter

pistona@chirana.eu

+421 907 702 767

vedúci servisu a služieb zákazníkom odboru dýchacej a anestetickej techniky
Biesik Miroslav

mbiesik@chirana.eu

+421 918 714 040

vedúci servisu a služieb zákazníkom odboru stomatologickej techniky
Orlichová Ľubica

lorlichova@chirana.eu

+421 918 714 090

referent predaja náhradných dielov
Vavro Milan

mvavro@chirana.eu

+421 918 714 095

technik reklamácií - stomatologická technika, dýchacia a anestetická technika
Mazáková Anna amazakova@chirana.eu manažér expedície a skladu výrobkov
Vývoj
Ištoňa Peter pistona@chirana.eu vedúci vývoja dýchacej a anestetickej techniky
Němý Mirko mnemy@chirana.eu vedúci vývoja dentálnej techniky
Klč Ján jklc@chirana.eu vývojový pracovník vývoja dentálneho náradia
Zásobovanie
Siváková Ľubica lsivakova@chirana.eu vedúca MTZ
Jánošová Ivana ijanosova@chirana.eu referent nákupu
Kupková Veronika vkupkova@chirana.eu referent nákupu
Hlubocká Martina mhlubocka@chirana.eu referent nákupu
Učtáreň a financie
Holota Jaroslav

jholota@chirana.eu

+421 918 762 306

vedúci ekonomického oddelenia
Valenčíková Jarmila jvalencikova@chirana.eu platobný styk, styk s bankami
Škultéty Miloš mskultety@chirana.eu učtáreň CHIRANA, a.s., CHIRANA Medical, a.s.
Veselková Gabriela gveselkova@chirana.eu učtáreň Chiragal, s.r.o., Chiranalab, s.r.o.
Matejáková Soňa smatejakova@chirana.eu mzdová učtareň
Pastorková Danka

dpastorkova@chirana.eu

+421 918 714 055

učtareň dane z príjmov a DPH
Hučková Katarína khuckova@chirana.eu fakturácia
Výroba
Pollák Miroslav mpollak@chirana.eu vedúci výroby
Baňák Július jbanak@chirana.eu vedúci výroby dentálneho náradia
Truhlík Miroslav mtruhlik@chirana.eu vedúci mechanickej dielne
Blažejová Lenka blazejoval@chirana.eu vedúca lakovne
Pecho Jozef jpecho@chirana.eu vedúci montáže dentálu
Miklášová Natália nmiklasova@chirana.eu vedúci montáže dýchacej a anestetickej techniky
Mahríková Alena amahrikova@chirana.eu vedúci montáže plošných spojov
Potfaj Miloš mpotfaj@chirana.eu vedúci odboru riadenia kontroly, OTK
Potfaj Igor ipotfaj@chirana.eu vedúci technickej obsluhy výroby dentálneho náradia
Tomka Rastislav rtomka@chirana.eu technológ prevádzky dentálneho náradia
Sako Andrej, Lacovič Miloš tech131@chirana.eu technologovia mechanickej dielne
Štrbová Alena astrbova@chirana.eu manažér príjmu materiálu a skladového hospodárstva
Administratíva
Potfaj Miloš mpotfaj@chirana.eu riaditeľ metrologického strediska Chiranalab, s.r.o.
Michalec Marián mmichalec@chirana.eu vedúci prevádzky galvanického oddelenia Chiragal, s.r.o.
Drobná Pavlína pdrobna@chirana.eu manažér finančno-výrobného kontrolingu, marketingu a projektov EU
Hlubocký Miloš mhlubocky@chirana.eu správca IT
Mittáková Elena emittakova@chirana.eu manažér kvality
Beňáková Zuzana

zbenakova@chirana.eu

+421 905 274 775

personálny manažér
Borcha Peter pborcha@chirana.eu manažér krízového manažmentu