Servoventilátor Chirana AURA V

Unikátny koncept pre jedinečné riešenia!

Servoventilátor Chirana AURA V je najnovší model rady Chirana AURA. Predstavuje modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc určenú pre celú škálu pacientov (dospelých, deti, novorodencov i nedonosencov) vďaka dychovému objemu od 2 ml do 2 000 ml a dychovej frekvencii:  1 - 180/ min. Komplexné spektrum režimov ventilácie zahŕňa aj niektoré unikátne ventilačné režimy ako HFM-CPAP (vysokofrekvenčne modulovaný CPAP), nCPAP (nazálny CPAP), PMLV (programovaná viac hladinová ventilácia) či CFvS (ventilačná podpora kontinuálnym prietokom), ktoré sú súčasťou základného vybavenia prístroja.

Prístroj je možné vybaviť externým kompresorom upevneným na podvozku prístroja ako backup systém pri výpadku zdroja stlačeného vzduchu, komplexnou plynovou analýzou (sidestream alebo mainstream)

 

Režimy ventilácie:

CMV objemovo riadená ventilácia
SCMV synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu
PCV tlakovo riadená ventilácia
SPCV synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku
SIMV(V)+PS  synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu
SIMV(P)+PS  synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku
PS tlaková podpora
APRV (BIPAP) ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách
2-Level ventilácia na dvoch hladinách tlaku
2-Level+PS ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine
PMLV® programmed multi level ventilation – programovaná viac hladinová ventilácia
CPAP nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách
nCPAP kontinuálny pretlak v dýchacích cestách u spontánne ventilujúceho pacienta, bez obmedzenia hmotnosti s aplikáciou nazálne
HFM CPAP vysokofrekvenčne modulovaný CPAP pre aplikáciu u detí pod 5 kg hmotnosti
APMV® (MVs) automatic proportional minute volume – autoadaptívny regulačný systém na báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV 
CFvS® continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom
SIGH vzdych (prehĺbený nádych)
PS-VG tlaková podpora s garanciou objemu alebo tzv PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu
PC-VG tlakovo riadená ventilácia s garanciou objemu
SIMV-VG synchronizovaná zástupová ventilácia s garanciou objemu
BIPAP (2LV)-VG ventilácia na dvoch hladinách tlaku s garanciou objemu
MLV-VG viachladinová ventilácie pľúc s garanciou objemu

Technické parametre

Napájanie

 • napájací tlak O2      2,8-6 bar

 • max. inspiračný prietok   240 l.min-1  O2=120 l/min  AIR=120 l/min

 • napájacie el. napätie    TN-S 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastný zdroj el. energie    12 V/ 8 Ah Pb

 • doba chodu na vlastný zdroj pri default parametroch viac ako 2 hod

Ventilačné parametre: 

 • dychový objem: 2 – 2 000 ml  

 • dychová frekvencia: 1 – 180/ min.  

 • minútová ventilácia: 0,1 – 35 l/min.

 • pomer Ti:Te, %: 10 – 90% (od 1:299 do 9:1)  

 • poinspiračná pauza: od 0 do 75% 

 • koncentrácia O2od 21 do 100%

 • PEEP: od 0 do 5 kPa 

 • prehĺbený nádych: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokom po 10)

 • inspiračný prietok: 240 l/min

 • citlivosť trigera: od 1 do 20 l/min  prietokový 

 •                            od 0,1 do 1,5 kPa  pressure                                                                

 •  bias-flow - bázový prietok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej: 15“

Monitorované parametre:

 • tlak – paw,

 • objem Vt,

 • minútová ventilácia MV,

 • minimálny tlak pmin = PEEP,

 • stredný tlak,

 • koncentrácia O2 pri nádychu aj výdychu,

 • koncentrácia CO2 pri nádychu i výdychu,

 • frekvencia f,

 • T/M – úsilie pacienta spontánne dýchať

 • Metabolika pacienta

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku,

 • krivka závislosti P/V,

 • graf prietoku,

 • graf závislosti Q/V,

 • krivka objemu,

 • krivka P/V,

 • krivka CO2

Monitorovanie mechanických vlastností pľúc:

 • časová konštanta doby nádychu a výdychu,

 • špičkový alveolárny tlak,

 • alveolárny tlak na konci výdychu,

 • alveolárny tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance pľúc,

 • dynamická compliance pľúc,

 • odpor dýchacích ciest pri nádychu

 

Nebulizér:

 • pneumatický

 • ultrazvukový

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • Auto-štart systém ventilácie

 • zabudovaný elektronický ventilátor zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečné elektronické ovládanie FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom zo zdroja stlačeného vzduchu alebo z externého kompresoru

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 240 min

 • monitorovanie mechanických vlastnosti pľúc on-line

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás kontaktujte tu:    

Späť