Aktuality

Súdny spor o značku CHIRANA právoplatne ukončený

01.01.2013

10.10.2012 naša spoločnosť definitívne vyhrala spor o značku CHIRANA vedený od r.2005 so spol. Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany. Rozsudok už nadobudol právoplatnosť. V lehote do 2 mesiacov musí spolocnosť Chirana-Dental zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo prvok „CHIRANA“ a tiež musí v lehote do 2 mesiacov zmeniť a zrušiť svoju internetovú doménu www.chirana.sk, pričom sa musí pri svojej podnikateľskej činností zdržať akéhokoľvek použitia označenia CHIRANA.

Počnúc dňom 31.10.2012 sa spoločnosť Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany premenovala rešpektujúc právoplatný rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. 3Cob/506/2011 -915/1105209985 z 10.10.2012 na DIPLOMAT DENTAL, s.r.o.

Víťazstvo v tomto súdnom spore znamená v podstate záchranu značky CHIRANA a identity našej spoločnosti, ktorá bola dlhodobo poškodzovaná nekalosúťažnými praktikami našich konkurentov. Až teraz môžeme plnohodnotne realizovať naše poslanie a rozvíjať dobré meno značky CHIRANA v celom svete.

späť