Aktuality

Úspešné uvedenie na trh novej koncepcie dýchacieho prístroja Chirana AURA V

08.01.2014

Spoločnosť CHIRANA Stará Turá ako tradičný výrobca dýchacej a anestetickej techniky po úspešnom vývoji zaradila do svojej výroby a v 4.Q 2013 úspešne uviedla na trh novú koncepciu svojich dýchacích prístrojov Chirana AURA V, spĺňajúcu tie najprísnejšie požiadavky v odbore intenzívnej medicíny. Tento prístroj sa od doterajšieho konceptu dýchacích prístrojov značky Chirana odlišuje najmä tým, že nemá zabudovaný kompresor.

Nová koncepcia prístroja prináša okrem radikálneho zníženia hlučnosti, množstvo nových a vylepšených parametrov, ako i unikátny režim MLV-HFM pre veľmi ťažké postihnutia pľúc, ktorý predstavuje spojenie výhod vysokofrekvenčnej ventilácie spolu s výhodami viachladinovej ventilácie pľúc. Nový dýchací prístroj Chirana AURA V je určený pre všetky kategórie pacientov vrátane neonatálnych pacientov i nedonosencov.

                  

späť