Aktuality

Zahájenie výroby nového univerzálneho anestetického prístroja VENAR TS

11.01.2016

Spoločnosť CHIRANA Stará Turá ako tradičný výrobca dýchacej a anestetickej techniky spúšťa od 4.Q 2015 výrobu nového anestetického prístroja VENAR TS v novom dizajnovom riešení i s množstvom nových a unikátnych parametrov.

Tento prístroj sa od doterajších anestetických prístrojov typu VENAR Libera, Omega a Media líši predovšetkým novým intuitívnym užívateľským rozhraním na báze dotykového ovládania prostredníctvom 15" farebného dotykového displeja a tiež novým príťažlivým dizajnom s vysokým stupňom modularity, spĺňajúcim tie najprísnejšie požiadavky na ergonómiu. Nový anestetický prístroj VENAR TS sa vyznačuje svojou štíhlosťou a ľahkou manévrovateľnosťou, pričom už v svojom základnom prevedení prináša parametre zodpovedajúce prístrojom strednej a vyššej triedy. Samozrejmosťou sú režimy ako CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT, ale i unikátny režim viachladinovej ventilácie pľúc MLV, ktorý prináša maximalizáciu efektivity výmeny a distribúcie plynov, a to i u pacientov s výrazným poškodením pľúc.

VENAR TS predstavuje nadštandardný anestetický prístroj, ktorý okrem bežných režimov má ako jediný na svete režim tzv. 3-hladinovej ventilácie počas anestézie a lekárovi navyše prináša výrazné rozšírenie monitorovacích a vyhodnocovacích parametrov oproti bežným anestetickým prístrojom spolu s množstvom automatických a optimalizačných prvkov. Tento anestetický prístroj je výnimočný i vďaka jeho univerzálnosti, nakoľko i v prevedení "Xenón" bude možné prístroj použiť i v bežnej anesteziológii na aplikáciu bežných anestetík.

Výskum a vývoj prístroja prebiehali v období 2014 – 2015 v rámci projektu „Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej ventilácie pľúc v intenzívnej medicíne a anesteziológii“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast).
späť