Aktuality

Svetová NOVINKA jedinečného dýchacieho prístroja Aura V

09.03.2017

V roku 2015 oslávila spoločnosť svoje 80. výročie založenia strojárskej výroby v Starej Turej.

Vyvrcholením oslavy bolo uvedenie na trh novej generácie dýchacieho prístroja CHIRANA Aura V, ktorý bol prvýkrát odprezentovaný na verejnosti na medzinárodnej výstave Medica v Düsseldorfe.Dýchací prístroj CHIRANA Aura V

Dýchací prístroj CHIRANA Aura V new spĺňa na najvyššej úrovni všetky štandardné aj unikátne dýchacie režimy a ako jediný na svete má režim programovanej viachladinovej ventilácie. Funkčnosť v kombinácii s príťažlivým moderným dizajnom s jednoduchým ovládaním prostredníctvom dotykovej obrazovky je veľkým prínosom nie len pre pacienta, ale i pre lekára. Prístroj bude do výroby uvedený v priebehu 3.Q.2016.

Výskum a vývoj prístroja prebiehali v období 2014 – 2015 v rámci projektu „Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej ventilácie pľúc v intenzívnej medicíne a anesteziológii“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast).

               Dýchací prístroj CHIRANA Aura VDýchací prístroj CHIRANA Aura V

                  

späť