Aktuality

Podnikateľská misia v Ruskej federácii 2017

28.04.2017

V dňoch 26. — 28. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou  republikou a Ruskou Federáciou (ďalej 18. MVK). 

Agentúra SARIO v spolupráci so Slovensko-ruskou podnikateľskou radou (SRPR) zároveň organizovala v rámci 18. MVK Slovensko-ruské podnikateľské fórum.

Predsedom slovenskej časti komisie a zároveň aj hlavou slovenskej delegácie bol minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a predsedom ruskej časti komisie minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov.

Cieľom podnikateľského fóra bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s ruskými  partnermi v oblastiach energetiky, vrátane jadrovej energetiky, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, kultúry, finančnej a bankovej sféry, vojensko-technickej spolupráce, vedy, vzdelávania a techniky a štandardizácie, metrológie a skúšobníctva.

Podnikateľská misia Rusko - Slovensko

Podnikateľského fóra v Moskve sa zúčastnili aj generálny riaditeľ spoločnosti CHIRANA Ing. Ján Brkal, ktorý spolu s generálnym riaditeľom Shimco group pánom Vasilijom Šimkom podpísali memorandum o začiatku výroby dýchacej a anestetickej techniky v spoločnom slovensko-ruskom podniku Chirana + v Moskve.

Začiatok spoločnej výroby je plánovaný na 1. decembra 2017. Výrobky spoločného podniku budú určené pre trhy Ruska, státov SNŠ a tiež na export.

späť