Výrobkové portfólio

Šírka výrobkového portfólia Skupiny CHIRANA holding patrí k tradičným kľúčovým faktorom jedinečnosti pri porovnaní s konkurenciou.

Produktové portfólio spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. pozostáva z dvoch výrobných segmentov: stomatologické súpravy, stomatologické kreslá a dentálne náradie. Spoločnosť Chirana, a.s. je z hľadiska svojho produktového portfólia orientovaná na: anestetické prístroje, dýchacie prístroje, pacientské monitory a centrály. Okrem šírky výrobkových línií prevádzkových spoločností prispieva k diverzifikácii príjmov a znižovaniu podnikateľského rizika aj oblasť prenájmu nehnuteľného majetku, zastrešovaná materskou spoločnosťou Chirana, a.s..

Pre výrobky skupiny CHIRANA  je charakteristická modulárna koncepcia, ktorá umožňuje zákazníkovi navoliť si parametre nakupovaného výrobku presne podľa konkrétnej požiadavky. Výrobky nie sú vyrábané na sklad, ale až na základe konkrétnej požiadavky a objednávky zákazníka. Napriek tomu je spoločnosť schopná uspokojiť požiadavky zákazníkov vo veľmi krátkom čase, pričom dodacia lehota sa pohybuje v rozpätí 14-45 dní.

viac