Dýchacie a anestetické prístroje

  • VENAR Libera Profilungs
  • CHIRANA AURA Profilungs - nadstavovanie
Produktová línia Výrobky (typy)

Anestetické prístroje

VENAR Libera, VENAR Libera K,

VENAR Media NEW, VENAR Omega,

VENAR Xenon NEW, VENAR Libera-R

Dýchacie prístroje

Chirolog SV-R,

CHIRANA AURA Basic NEW,

CHIRANA AURA NEW,

CHIRANA AURA Profilungs NEW

Anestetické monitory a moduly

ECOMON, ICARD, SpiroDAT, ANEMON,

EFA, EFA 3 deLUX NEW,

modul analyzátora CO2, a CO2+O2,

plynový modul AGAS, modul Profilungs NEW

Výnimočné parametre robia výrobky segmentu anestézie a intenzívnej medicíny vysoko konkurencieschopnými. Skupina úzko spolupracuje s poprednými odborníkmi priamo z praxe a výskumu, čo jej umožňuje uvádzať na trh množstvo noviniek a parametrov nad rámec svetovej konkurencie, ktoré sú navyše šité na mieru užívateľom prístrojov. Na trh bola uvedená svetová novinka – anestetický prístroj na podávanie inhalačnej anestézie na báze plynu Xenón, ktorý aj z hľadiska celosvetového možno považovať za unikát z hľadiska parametrov univerzálnosti, bezpečnosti a ekonomiky prevádzky. Zatiaľ v praxi nerozšírená anestézia plynom Xenón prináša obrovské výhody pre pacienta, pretože tento plyn v tele pacienta nemetabolizuje a nevyvoláva nežiaduce vedľajšie účinky na rozdiel od bežne používaných anestetík a možno ho preto označiť v podstate za ideálne anestetikum.

Výrobkové portfólio bolo tiež úspešne doplnené o novú radu dýchacích prístrojov s názvom AURA, ktorý je okrem základnej verzie vyrábaný tiež v prevedení Profilungs (nadstavbový modul pre realizáciu počítačom asistovanej umelej ventilácie pľúc, optimalizácie a automatizácie ventilačných parametrov) i vo verzii Basic (ekonomické prevedenie prístroja). Nový dýchací prístroj má už v základnom vybavení zabudovaný systém Tubus kompenzácie, audoadaptívneho expíria a unikátny režim 3-hladinovej ventilácie pre pacientov s ťažkým nehomogénnym poškodením pľúc, ktorý v praxi zachránil množstvo pacientov postihnutých vírusom prasacej chrípky (H1N1), ARDS, atypickými pneumóniami, vírusovými pneumóniami, resp. inými nehomogénnymi postihnutiami pľúc.

viac