Zubné súpravy a kreslá

Produktová línia Výrobky (typy)

Zubné súpravy - ekonomická kategória

SMILE Mini.02, Mini.02stacionárna

Zubné súpravy - štandardná trieda

SMILE Mini.04, Mini.04 SU,

SYMPATIC.04-E

CHIRANA CHEESE Easy  
CHIRANA CHEESE Easy  stacionárna

Zubné súpravy - strednej triedy

SMILE CLASSIC.04,

SYMPATIC.04 SMILE FD,

CHIRANA CHEESE Easy SU 

Zubné súpravy - vyššej strednej triedy

CHIRANA CHEESE „E“ffective 

Zubné súpravy - vyššej triedy

CHIRANA CHEESE (Exclusive) 

Zubné kreslá

SMILE SK1.01, SMILE SK1.08 

Stoličky lekára a asistenta

SMILE 3, SMILE 5

Najväčšou výzvou v tomto segmente je uvedenie na trh novej koncepcie stacionárnej zubnej súpravy, ktorá nesie kreslo v rámci generácie zubných súprav CHIRANA CHEESE, so svetovou premiérou v marci 2013 na medzinárodnej výstave IDS 2013 v Kolíne nad Rýnom. Plánovaným termínom zavedenia do výroby pre tento model je 2.polovica r.2013.

Zo širokej ponuky zubných súprav je potrebné vyzdvihnúť stomatologickú súpravu CHIRANA CHEESE Exclusive, ktorá predstavuje niekoľkogeneračný posun z hľadiska úžitkových parametrov a použitých technológií, pričom okrem veľmi príťažlivého dizajnu je najvýznamnejším parametrom koncepcia stavebnice - lego, čo umožňuje rozširovanie súpravy z najjednoduchšieho prevedenia na parametre najvyššej triedy priamo na sklade i po inštalácii priamo u konečného zákazníka v budúcich obdobiach.

viac