NÁVODY NA OBSLUHU - anestetická technika

VENAR OMEGA


     SK verzia                                      

Názov dokumentu Download Revízia       
Návod na použitie bloku pacientského monitoringu a prietokomeru ANEMON 2018_10_Anemon_MANUAL_sk.pdf 10/2018
Univerzálny návod na použitie anestetického prístroja VENAR TS s dotykovým ovládaním 2018 09_V18_MANUAL_sk.pdf 09/2018
Návod na použitie VENAR OMEGA (019 old) vo verzii s manuálnym ovládaním s fóliovou klávesnicou 2017 06_V_Omega019-MANUAL_sk.pdf 06/2017

 

Spkd

VENAR TS


     SK verzia                                    CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia

   

Název dokumentu Download Revize
Univerzálny návod na použitie anestetického prístroja VENAR TS s dotykovým ovládaním 2018 09_V18_MANUAL_sk.pdf 09/2018      Návod k použití pro anestetický přístroj VENAR TS s dotykovým ovládáním 2017 06_V_TS-MANUAL_cz.pdf 06/2017
Baliaci list VENAR TS s automatickým elektronickým prietokomerom 2019 01_V18-TS-MIX-PACK_sk.pdf 01/2019 Návod k použití HZZ pro anestetický přístroj VENAR TS s dotykovým ovládáním 2017 06 HZZ V_TS-MANUAL_cz.pdf 06/2017
Baliaci list VENAR TS s prietokomerom EFA 2019 01_V18-TS-EFA-PACK_sk.pdf 01/2019
Baliaci list VENAR TS vo verzii Xenón 2019 01_V18-TS-MIX-Xe-PACK_sk.pdf 01/2019
Návod na použitie k prietokomeru EFA 2017 06_EFA-MANUAL_sk.pdf 05/2017

 

Spkd

VENAR LIBERA / MEDIA (old) s manuálnym ovládaním fóliovou klávesnicou


     SK verzia                                    CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia

   

Název dokumentu Download Revize
Návod na použitie anestetického prístroja VENAR Libera (014 old) 2017_06_V_Libera014-MANUAL_sk.pdf 06/2017      Návod k použití pro anestetický přístroj VENAR Libera 2015 03_V-Libera014-MANUAL cest.pdf 03/2015
Návod na použitie anestetického prístroja VENAR Libera AIR (021 old) 2017_06_V_LiberaAIR021-MANUAL_sk.pdf 06/2017 Návod k použití HZZ pro anestetický přístroj VENAR Libera HZZ - návod k použití Venar Libera 014 cest.pdf 03/2015
Návod na použitie anestetického prístroja VENAR MEDIA (020 old) 2017_06_V_Media020new-MANUAL_sk.pdf 06/2017

 

Spk

MODULY ANESTETICKÝCH PRÍSTROJOV 

   

     SK verzia                                      

Názov dokumentu Download Revízia       
Návod na použitie bloku pacientského monitoringu a prietokomeru ANEMON 2018_10_Anemon_MANUAL_sk.pdf 10/2018
Návod na použitie k prietokomeru EFA 2017 06_EFA_MANUAL_sk.pdf 06/2017
Návod na použitie k prietokomeru EFA3 de LUX 2017_06_EFA3_LUX_MANUAL_sk.pdf 06/2017
Návod na použitie k plynovému modulu AGAS 2017 06_AGAS-MANUAL_sk.pdf 06/2017

 

Spkd