NÁVODY NA OBSLUHU - dentálne náradie

TURBÍNOVÉ NÁSADCE A PRÍSLUŠENSTVO

    

     SK verzia                                               CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia

    

Název dokumentu Download Revize
Univerzálny návod na použitie turbínových násadcov CHIRANA 2017 07 No_UNIVERZALNY_ TURBIN nas sk.pdf 11/2017 Návod k použití pro turbínové násadce CHIRANA 2017 07 No_UNIVERZALNY_ TURBIN nas sk RSt CZ.pdf 11/2017
Návod na použitie pre rýchlospojku 420 vo verzii Multiflex® 2017 06 Navod na obsluhu Rychlospojka Multiflex.pdf 06/2017  
Návod na ošetrovanie upínacieho systému turbín  2018 01 NO_OSETROV_UPIN_SYSTEM sj aj rj.pdf 01/2018
Návod na výmenu náhradného rotora_TG nahr rotor tg sj aj nj rj pj mj.PDF 01/2017
Návod na výmenu náhradného rotora_HF Nahradny Rotor HF sj aj rj 10 2017.pdf 10/2017
Návod na výmenu náhradného rotora_TS Navod nah rotor  TS scan 11-2017 s,a,r,n,p m.pdf 10/2017

 

Spkd

MIKROMOTORY A MIKROMOTORICKÉ NÁSADCE

             

     SK verzia                                         CZ verze  

Názov dokumentu Download Revízia        Název dokumentu Download Revize
Univerzálny návod na použitie elektrických mikromotorov CHIRANA 2018 06 NAVOD_UNIVERZ_el MIKROMOTORY.pdf 06/2018 Návod k použití pro elektrické mikromotory CHIRANA 2018 06 NAVOD_UNIVERZ_el MIKROMOTORY RSt CZ.pdf 06/2018
Univerzálny návod na použitie mikromotorických násadcov CHIRANA 2018 06 NOmikrom nasadce 110d 120d 120l 120.pdf 06/2018 Návod k použití pro mikromotorické násadce CHIRANA 2018 06 NOmikrom nasadce 110d 120d 120l 120 RSt CZ.pdf 06/2018
Návod na použitie pre hlavičku 168 D-T 
2018 06 NOHLAV168DT.pdf 06/2018 Návod k použití pro hlavičku 168 D-T 2018 06 NOHLAV168DT RSt CZ.pdf 06/2019

Spkd