NÁVODY NA OBSLUHU - zubné súpravy

SMILE MINI 04

     SK verzia                                                  CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia        Název dokumentu Download Revize
Návod na použitie SMILE MINI04_4_nástrojová SMILE MINI04 NEW 4-NASTROJE Navod na Pouzitie.pdf   03/2019             Návod k použití Smile_MINI04 2017-10-NO-Smile-Mini-04-4-new-CZ.pdf 10/2017
Baliaci list SMILE MINI04_4_nástrojová   2018 12 BAL_LIST_ Smile_Mini_04_4 nastr new.pdf 12/2018

Návod na použitie SMILE MINI04_5_nástrojová SMILE MINI04 NEW 5-NASTROJOV Navod na Pouzitie.pdf 09/2018
Baliaci list SMILE MINI04_5_nástrojová   2019 01 BAL_LIST_Smile_Mini_04_ 5_nastr_new.pdf 01/2019

 

Späk

CHIRANA CHEESE EASY

     SK verzia                                                CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia        Název dokumentu Download Revize
Návod na použitie Cheese EASY 2019 03 NO_ CHEESE_EASY sj.pdf     03/2019        Návod k použití  Cheese EASY 2018 08  NO _CHEESE_EASY CZ.pdf 09/2018
Návod na ovládanie cez dotykový panel    2018 06 no CHEESE_EASY-L OVLADANIE_CEZ_ DOTYKOVY_DISPLEJ.pdf 06/2018

Návod na zostavenie a montáž Cheese EASY 2017 06 NZM_ CHEESE_EASY.pdf 06/2017
Baliaci list Cheese_EASY 2018 12 BAL_LIST_ cheese EASY.pdf 12/2018
Baliaci list Cheese_EASY_static 2018 12 BAL_LIST_ cheeseEASY_static.pdf 12/2018
Baliaci list Cheese_EASY_M BAL_LIST_ CHEESE_EASY_M.pdf 12/2018

 

Spä

CHIRANA CHEESE LIFT

     SK verzia                                                 CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia       Název dokumentu   Download Revize
Návod na použitie Chirana_CHEESE_LIFT 2019 04 CHEESE L Navod na Pouzitie.pdf    04/2019   Návod k použití Cheese LIFT 2018 09 NO_CHEESE_L CZ.pdf 09/2018
Návod na ovládanie cez dotykový panel    2018 06 no CHEESE_EASY-L OVLADANIE_CEZ_ DOTYKOVY_DISPLEJ.pdf 06/2018

Baliaci list LIFT 2015 01 BAL_LIST_CHEESE_L.pdf 01/2015

 

Sp

CHIRANA CHEESE UNI

     SK verzia                                            

Názov dokumentu Download Revízia                     
Návod na použitie Cheese_UNI 2018 08 NO_CHEESE_UNI.pdf    08/2018                                                                                                                                         
Baliaci list Cheese_UNI 2018 05 BAL_LIST_CHEESE_UNI.pdf 05/2018

 

Späk

CHIRANA CHEESE E

     SK verzia                                                 CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia        Název dokumentu   Download Revize
Návod na použitie Chirana_CHEESE_E NO_CHEESE_E_2019.03.pdf 

03/2019

Návod k použití Cheese_E 2018 09 NO_CHEESE E CZ.pdf 09/2018
Návod na ovládanie cez dotykový panel    2019 01 no cheese-e OVLADANIE_CEZ_ DOTYKOVY_DISPLEJ.pdf 01/2019

Návod na zostavenie a montáž Cheese E 2017 06 NZM_CHEESE E.pdf 06/2017
Baliaci list Cheese E 2018 12 BAL LIST_CHEESE E.pdf 12/2018

Spkd

KRESLO SK1-01

     SK verzia                                             CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia       Název dokumentu   Download Revize
Návod na použitie pre kreslo_SK1-01 NO_kreslo_SK1_01_03_2019.pdf 

03/2019

Návod k použití pro křeslo SK1-01 CZ NO nove kreslo SK1_01_ 03_2019.pdf 03/2019
Baliaci list na kreslo_SK1-01 BL_SK1_01_2017_09.pdf 09/2017 Balicí list pro křeslo SK1-01 CZ BL_SK1_01_ 2017_09.pdf 09/2017

Spkd

KRESLO SK1-08

     SK verzia                                                  CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia            Název dokumentu Download Revize
Návod na použitie pre kreslo_SK1-08 NO_KRESLO_SK1_08_03_2019.pdf 03/2019 Návod k použití pro křeslo SK1-08 2019 04 NO_SK1_08 CZ.pdf 04/2019
Baliaci list na kreslo_SK1-08  BL_SK1_08_2017_09.pdf 09/2017

 

Spkd

STOLIČKY

    

     SK verzia                                               CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia        Název dokumentu Download Revize
Návod na použitie stolička SMILE_5 NO_STOLICKA_SMILE_5_2018.10.pdf 10/2018 Návod k použití pro stoličku SMILE 5 CJ NO_STOLICKA _SMILE_5 _2018.10.pdf 10/2018
Návod na použitie pre stolička SMILE_3 NO_STOLICKA_SMILE_3_2018.11.pdf 11/2018 Návod k použití pro stoličku SMILE 3 CJ NO_STOLICKA _SMILE_3 _2018.11.pdf

11/2018

 

Spkd

FARO COMPONENTS

    

     EN version                                              

Document description Download Revision                     
MAIA LED INSTALLATION AND USER’S MANUAL faro-maia-eng.pdf 01/2018
ALYA LED (THEIA) INSTALLATION AND USER’S MANUAL (english from page 36) 3. ALYA rev 9 (THEIA).pdf 04/2019                                                                                                                                         
SIDEREA INSTALLATION AND USER’S MANUAL (english from page 16) SIDEREA REV 2.pdf 04/2019
THEIA-TECH basic overview Faro_THEIA-TECH.pdf 03/2019
SIDEREA basic overview FARO_SIDEREA_EN.pdf 03/2019

Spkd