VIDEO NÁVOD AURA

VIDEO NÁVOD PRE DÝCHACÍ PRÍSTROJ CHIRANA AURA V 

      SK verzia                                                          aktualizácia: 04/2019

Por.č. Názov dokumentu Download    Por.č. Názov dokumentu   Download
0 Predslov - úvodné slovo vedenia VÚSCH Kočice kde sa video filmovalo 12 Doplnkové menu (Basic, Recruit, Weaning, Moni) -opis doplnkových funkcií
1 Opis HW - základný opis a predstavenie prístroja Chirana AURA V
13 13_Doplnkové menu (Archív, Pa-cm, Export, Set new, Timer).jpg
2 Opis expiračného a PEEP ventilu 14 14_Meracie zariadenie kysličníka uhličitého.jpg
3 03_Pripojenie pacienta k systému.jpg 15 15_Parametre.jpg
4 04_Testovanie prístroja.jpg 16 16_APMV.jpg
5 05_Obrazovka a jej časti.jpg 17 17_Viac-hradinová ventilácia.jpg
6 06_Ventilačné režimy.jpg 18 18_Continous Flow Support.jpg
7 07_Autoštart.jpg 19 19_Tlačítka rýchleho prístupu.jpg
8 08_Trendy.jpg 20 20_Skiny.jpg
9 09_Optimalizácia.jpg 21 21_High Flow Nasal Ventilation.jpg
10 10_UVM.jpg 22 22_Záver.jpg
11 11_Pripojenie ultrazvukového nebulizátora.jpg

 

Späk