VIDEO NÁVOD AURA

VIDEO NÁVOD PRE DÝCHACÍ PRÍSTROJ CHIRANA AURA V 

      SK verzia                                                          aktualizácia: 04/2019

Por.č. Popis videa Video na stiahnutie    Por.č. Popis videa  Video na stiahnutie
0 Predslov - úvodné slovo vedenia VÚSCH Kočice kde sa video filmovalo 12 Doplnkové menu (Basic, Recruit, Weaning, Moni) - doplnkové funkcie pre optimálne vyhodnotenie stavu pacienta 
1 Opis HW - základný opis a predstavenie prístroja Chirana AURA V
13 Doplnkové menu (Archív, Pa-cm, Export, Set new, Timer).jpg – doplnkové funkcie pre spracovanie dát
2 Expiračný a PEEP ventil – výmena a kontrola 14 Meracie zariadenie kysličníka uhličitého (CO2) – výber meracieho modulu mainstream alebo sidestream
3 Pripojenie pacienta k systému- časti, doplnky a zostavenie ventilačného okruhu  15 Parametre T/M, F0.1 - monitorovanie aktivity pacienta
4 Testovanie prístroja- pripojenie snímača CO2, výber skinu, kroky testu 16 APMV - stabilizácia minútovej ventilácie v tlakových režimoch
5 Obrazovka a jej časti- rozdelenie jednotlivých polí obrazovky podľa učelu 17 Viac-hladinová ventilácia - UVP pacientov s ťažkým nehomogénnym poškodením pľúc
6 Ventilačné režimy- predstavenie ventilačnývh režimov a ich modifikácií, zmena a nastavenie parametrov, spustenie ventilácie 18 Continous Flow Support - zostavenie ventilačného okruhu, nastavenie prietoku, alarmových hraníc a koncentrácie O2
7 Autoštart - sprievodca pri štarte autoventilácie, automatický výpočet parametrov ventilácie 19 Tlačítka rýchleho prístupu- O2, Mode, Edit 
8 Trendy- záznamy alarmových hlásení, história záznamov jednotlivých parametrov 20 Skiny - Voľba a vysvetlenie (Basic, Mini, Medium, Full-Expert)
9 Optimalizácia - parametre a aplikácia optimalizácie ventilácie pľúc, AutoOpti 21 High Flow Nasal Ventilation- opis a pripojenie nazálnej masky, voľba a spustenie režimu, nastavenie prietoku a koncentrácie O2
10 UVM - programované, automatizované odpojenie prístroja od pacienta, AutoWeaning 22 Záver
11 Pripojenie ultrazvukového nebulizátora

 

POZNÁMKA: 

1) na prehratie videí doporučujeme použiť VLC video player, ktorý si môžete stiahnuť bezplatne na stránke https://www.videolan.org

 

Späk