VIDEO NÁVOD AURA

VIDEO NÁVOD PRE DÝCHACÍ PRÍSTROJ CHIRANA AURA V

      SK verzia                                                

Por.č. Názov dokumentu Download Revízia 
0 Predslov - úvodné slovo vedenia VÚSCH Kočice kde sa video filmovalo 04/2019
1 Opis HW - základný opis a predstavenie prístroja Chirana AURA V
04/2019
2 Opis expiračného a PEEP ventilu 04/2019

 

Späk