Smile Mini 04 viac informácií

späť

Na stiahnutie:

Stolík lekára:

Možnosť výberu umiestnenia stolíka lekára:

 • na pantografickom ramene,

 • na pevnom ramene

Stolík lekára s jednoduchou fóliovou klávesnicou a možnosťou osadenia 4 nástrojov

 • Ovládanie cez fóliovú klávesnicu :

  1. nastavenie výkonu ultrazvukového odstraňovača zubného kameňa
  2. regulácia otáčok mikromotora
  3. reverzovanie otáčok mikromotora
  4. ovládanie pohybov a naprogramovaných polôh kresla
 • Integrovaný antiretrakčný ventil chráni ZS pred spätným nasatím kontaminovaného chladiaceho spreja/vody z náradia.

 • Fixovanie polohy stolíka lekára mechanickou brzdou

 • Cyklické reverzovanie mikromotora (Giromatic) s možnosťou nastavenia uhlu kmitania,

 • Chladenie nástrojov

 • Možnosť 4 programov polohy kresla

 • Blokovanie pohybu kresla počas činnosti náradia: bezpečnostná funkcia, ktorá automaticky zastaví pohyb kresla pri aktivácii náradia

 • Možnosť mechanickej regulácie vody, pre každý nástroj samostatne

 • Možnosť horného resp. dolného vedenia hadíc nástrojov

 • Možnosť osadenia až do troch rotačných nástrojov na stolíku lekára

 • Široký výber nástrojov:

 1. Turbínkové násadce MIDWEST, nesvetelné, svetelné

 2. Trojfunkčné striekačky CHIRANA

 3. Miktomotory nesvetelné, svetelné, bezkomutátorové CHIRANA

 4. Ultrazvukové odstraňovače zubného kameňa nesvetelné, svetelné

 5. Pneumatický odstraňovač zubného kameňa CHIRANA

 6. Polymerizačná lampa 

Pľuvadlový blok:

 • Otočná porcelánová pľuvadlová misa

 • Systém ejektorového odsávania: vzduchový, resp. vodný ejektor, ejektorová odsávačka

 • Možnosť systém odsávania CATTANI

 • Možnosť systému mokrého odsávania

 • Nádoba autonómnej cistej vody pre chladenie nástrojov a plnenie pohára

 • Ovládanie plnenia pohára a oplachu misy

Systém ramien svietidla:

 • Pantograf so závesom bez krytovania

Svietidlá:

 • FARO EDI

 • FARO EDI sbočnými úchytmi

 • FARO MAIA LED

Doplnky:

 • Tray stolík s otočným ramenom pod stolíkom lekára pre stolík s horným vedením hadíc nástrojov

 • Tray stolík na stolíku lekára

 • Možnosť stolíka sestry na ramene

Nožné ovládače:

 • Nožný spínač (pre spustenie nástroja)

 • Nožný ovládač (pre spustenie nástrojov s proporcionálnym ovládaním otáčok mikromotora/výkonu scalera)

 • Nožný ovládač multifunkčný - ovládanie súpravy  a kresla (pre spustenie nástrojov s proporcionálnym ovládaním otáčok mikromotora/výkonu scalera a ovládanie kresla)

Prívodná skriňa:

 • Prívodná skriňa zabudovaná pod predným krytom kresla

Ďalšie možnosti:

 • Možnosť kompletácie kreslom SK1-01 a SK1-08

 • Súprava sa výraba v štandardnom bielom prevedení

späť