Anestetická a dýchacia technika

Každoročné školenie partnerov z Ruska, Stará Turá, Slovensko

10. 6. 2015

Veľmi dôležitý je kontakt partnerov s výrobným podnikom, preto pravidelne organizujeme školenia v priestoroch našej spoločnosti. Servisní technici a obchodní partneri tak získavajú komplexné informácie o výrobnom programe a o našej spoločnosti. Školiace pobyty kolegov z firmy SOLO v našej spoločnosti sa už stali každoročnou tradíciou.

späť