Anestetická a dýchacia technika

Xenónová anestézia... Prečo ???

Anestézia minimálnym prívodom čerstvých plynov s použitím inhalačných anestetík a xenónu.

Viac

Distribučná trauma pľúc

Trauma a distribučná trauma pľúc. Ovplyvnenie programovanou viac-hladinovou ventiláciou

Viac

Chrípka typu A H1N1

Chrípka typu A H1N1 a možná eliminácia rizík úmrtia z titulu primárnych aj sekundárnych pľúcnych komplikácií prostredníctvom jedinečného dýchacieho prístroja CHIRANA AURA.

Viac

Sú potrebné všetky ventilačné režimy ??

Otázka isto zákerná, aj z toho pohľadu , že v predošlých prednáškach a publikáciách som o režimoch rozprával pomerne dosť. Posledné teoretické výskumné práce i reálna aplikácia nových modifikácií umelej ventilácie pľúc však poukazujú na fakt, že ventilačné režimy nemajú až taký podstatný význam pre úspech či neúspech UVP (umelá ventilácia pľúc). Čo sa týka závislosti adaptácie pacienta na ventiláciu (ventilátor), ani čo sa týka ovplyvnenia patologického procesu v pľúcach samotných, ale aj ostatných patofyziologických mechanizmov prebiehajúcich v pacientovom organizme, nemajú režimy UVP ako také zásadný vplyv.

Viac

Katétrová vysokofrekvenčná ventilácia pľúc pri bronchoskópii.

Bronchoskopia v intenzívnej medicíne má široké uplatnenie diagnostickými procedúrami počnúc, po terapeutické postupy ako lokálne laváže, dezobštrukcia bronchu, toaleta bronchiálneho stromu, extrakcia cudzieho telesa, cytológia, BAL atď.

Viac

Xenónová anestézia

Anestézia minimálnym prívodom čerstvých plynov s použitím inhalačných anestetík a xenónu.

Viac