Stomatologická technika

Ako predĺžiť životnosť a zvýšiť spoľahlivosť stomatologickej techniky

Čo negatívne ovplyvňuje kvalitu stomatologickej techniky? Najvšeobecnejšou, avšak spravidla i vždy pravdivou odpoveďou na túto otázku je, že prípadný problém u konečného zákazníka ovplyvňuje najmä výber nevhodnej súpravy, predajnej organizácie, resp. podcenenie servisu. Tieto tri piliere kvality spolu úzko súvisia a nesmú sa oddeľovať, pretože nedokážu existovať samostatne. Aj najkvalitnejšia a najdrahšia zubná súprava na svete nebude správne fungovať bez kvalitne realizovanej inštalácie a servisu.

Viac

Niekoľko údajov na podporu ošetrovania turbín

Aká je obvodová rýchlosť rotora turbínového násadca, keď jeho priemer je 11,2 mm? Jednoduchý výpočet nám odhalí, čo sa deje pri behu rotora turbíny pri 350 000 otáčkach za minútu: ...

Viac

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA TURBÍN CHIRANA

Stomatologický turbínový násadec (ďalej turbína) je vynikajúcim reprezantom presnej mechaniky. Výroba sa uskutočňuje v najvyššej možnej presnosti, rádove v mikrónoch (0,001 mm). Pre predstavu čiastočky cigaretového dymu sa pohybujú rozmerove v rozmedzí 0,05 až 1 mikrón.

Viac

Úprava vody pre prevádzku stomatologických súprav CHIRANA Medical, a. s.

Jedným z najdôležitejších faktorom ovplyvňujúcim bezproblémový chod a prevádzku stomatologickej súpravy je kvalita vstupnej vody. Kvalita vody vstupujúca a prechádzajúca stomatologickým zariadením je dôležitá ...

Viac