Stomatologická technika

Ako predĺžiť životnosť a zvýšiť spoľahlivosť stomatologickej techniky

15.04.2013

Čo negatívne ovplyvňuje kvalitu stomatologickej techniky ?

Najvšeobecnejšou, avšak spravidla i vždy pravdivou odpoveďou na túto otázku je, že prípadný problém u konečného zákazníka ovplyvňuje najmä výber nevhodnej súpravy, predajnej organizácie, resp. podcenenie servisu. Tieto tri piliere kvality spolu úzko súvisia a nesmú sa oddeľovať, pretože nedokážu existovať samostatne. Aj najkvalitnejšia a najdrahšia zubná súprava na svete nebude správne fungovať bez kvalitne realizovanej inštalácie a servisu.

Ďalšími významnými aspektmi kvality, resp. nekvality sú tiež napájacie média:

 • Z napájacích médií zvyčajne elektrická energia vždy vyhovuje príslušným normám. Elektrické napojenie zubnej súpravy a kresla a celá elektrická pripájacia sieť musí byť vybavená prúdovým chráničom a celá inštalácia podlieha revízii.

 • Stlačený vzduch musí byť bez oleja, nakondenzovanej vody a mechanických nečistôt. Najnovšie legislatívne trendy vyžadujú však i vzduch zbavený mikroorganizmov.

 • Voda je najčastejším zdrojom porúch a znehodnocovania stomatologickej techniky. Tvrdosť vody, mechanické nečistoty a najmä baktérie sú príčinou zapchávania dýz spreja, zanášania prívodných hadíc a poškodzovania membrán i sediel ventilov zubnej súpravy.

U dentálneho náradia a násadcov ovplyvňuje ich kvalitnú a spoľahlivú prevádzku najmä:

 • Spôsob práce.

 • Kvalita používaných nástrojov (vrtáčikov).

 • Nesprávna voľba použitých nástrojoch vo vzťahu k realizovanému výkonu.

 • Nesprávne ošetrovanie.

 • Práca bez chladenia nástroja, bez odsávania.

 • Nesprávna sterilizácia.

 • Dezinfekcia pomocou agresívnych dezinfekčných prostriedkov.

 • Aktuálne častou chybou býva tiež použitie rýchlobežných násadcov na mikromotoroch, ktoré nemajú vnútorné chladenie.

 • Práca so súpravou, ktorá nie je vybavená retrakčnými ventilmi v turbíne a v mikromotore, prípadne v samotnej súprave.

 • Práca s nekvalitnou resp. zle nastavenou súpravou.

 • Nedostatočné chladenie ošetrovaného miesta. Od 3000 otáčok za minútu je potrebné účinné chladenie. U rýchlobežných násadcov je potrebné chladenie minimálne na úrovni 50ml sprayovej vody za minútu.

 • Nedostatok výkonu vŕtacích systémov (vzduchové motory, nevýkonné turbíny) vedú k zvyšovaniu axiálneho a radiálneho tlaku na nástroj, a tým k ich predčasnému vyradeniu z prevádzky.

 • CHIRANA Medical, a.s. ako výrobca dentálneho náradia doporučuje využívať prevodové násadce, ktoré šetria mikromotory, skvalitňujú ošetrenie, racionalizujú ošetrenie. Za najvýhodnejšie riešenie považujeme koncept delených násadcov na spodný diel a výmennú hlavičku, ktorý šetrí najmä Vaše peniaze.

 • Nedostatočná dezinfekcia a prečisťovanie pľuvadlového systému, odsávacích hadíc a prívodných hadíc náradia /mikromotorovej, turbínovej, kombinovanej striekačky/ prináša zvýšenú poruchovosť náradia.

 • Nerešpektovanie predpísaných otáčok podľa druhu ošetrenia resp. nástroja. Napr. frézovací nástroj na rozfrézovanie korunky pri rýchlosti 200 tis. otáčok za minútu zapríčiní v podstate „otrhanie“ ozubeného prevodu rýchlobežného násadca. Výrobca predpisuje rozsah otáčok od 40 tis. do max. 80 tis. otáčok za minútu, podľa priemeru nástroja.

 • Hygiena a ošetrovanie sacieho systému, prívodných hadíc k nástrojom, separačnej automatiky resp. zachytávača amalgámu sú dôležitým predpokladom správnej funkcie celej súpravy vrátane náradia.

 • Agresívne dezinfekčné prostriedky nemajú miesto v stomatologickej praxi.

 • Nezabúdajte na preventívne prehliadky Vašej stomatologickej techniky, ušetríte náklady na rozsiahle opravy.

Kontaktujte sa s naším servisom
zdroj: dokumentácia CHIRANA Medical, a.s.

SPÄŤ