Neponúkame bežný ventilátor alebo ventilátor, ktorý dokáže ventilovať len zdravé pľúca vrámci pooperačnej liečby. Dýchacie prístroje CHIRANA s implementovaným režimom PMLV® sú predurčené práve na liečbu nehomogénne postihnutých a poškodených pľúc nielen vírusovými pneumóniami (COVID-19, ARDS, TRALI a pod.).

Tento formulár slúži pre dopyt/predobjednávku, ktorá nadobudne záväznosť až po jej potvrdení a podpise záväznej kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu máme všetky zásoby dýchacích prístrojov vypredané a preto nie je možné očakávať dodacie lehoty kratšie ako 150-180dní.
Všetky podrobnosti budú upravené v kúpnej zmluve.

Catalogue of ICU and anesthesia units

PMLV v klinickej praxi

Chirana Medical presentation of productionDýchací prístroj AURA V
Dýchací prístroj AURA Basic
Dýchací prístroj AURA V Neo
Iný produkt Chirana
jedná sa o informačnú hodnotu, na základe ktorej Vám budeme vedieť
doporučiť vybavenie a príslušenstvo prístroja..
vopred       pri odbere
áno       nie