CHIRANA Team

Meno a priezvisko E-mail Funkcia
Manažment
Ing. Brkal Ján jbrkal@chirana.eu

generálny riaditeľ CHIRANA Medical, a.s., riaditeľ CHIRANA, a.s. a výrobno-obchodný riaditeľ CHIRANA Holding Stará Turá

Ing. Baranovič Oskar obaranovic@chirana.eu

 finančno-technický riaditeľ CHIRANA Holding Stará Turá

Papulák Ján jpapulak@chirana.eu

 

 technický riaditeľ spoločnosti CHIRANA+ v Moskve

Gavorník Ján jgavornik@chirana.eu

 výrobný riaditeľ

Obchod 
Ing. Kročianová Zlatica

zkrocianova@chirana.eu

 obchodný manažér dýchacej a anestetickej techniky, export

Ing. Medňanská Iveta

imednanska@chirana.eu

 obchodný manažér DENTAL - Balkán, DE, BG, HU, LT, LV, PL, CZ 
Ing. Kunová Ľubica

lkunova@chirana.eu

 obchodný manažér DENTAL - FR, NL, ES, BE, RO, CH, FI 
Miháliková Mária

mmihalikova@chirana.eu

 obchodný manažér DENTAL - RU, UA, SK
Klimáček Dušan

dklimacek@chirana.eu

 obchodný manažér DENTAL -  AE, MD, KZ, AZ, UZ, IQ, IT, CA, SA,   

 IR,  ID, SD, TJ, GE, AM

Tóth Martin

mtoth@chirana.eu

 obchodný manažér DENTAL

Juráňová Alena

ajuranova@chirana.eu

 expedícia 

Servis
Ing. Ištoňa Peter

pistona@chirana.eu

vedúci servisu a služieb zákazníkom odboru dýchacej a anestetickej techniky
Biesik Miroslav

mbiesik@chirana.eu

vedúci servisu a služieb zákazníkom odboru stomatologickej techniky
Orlichová Ľubica

lorlichova@chirana.eu

referent predaja náhradných dielov
Klč Tomáš

tklc@chirana.eu

technik reklamácií - stomatologická technika, dýchacia a anestetická technika
Kvalita
Ing. Mittáková Elena emittakova@chirana.eu manažér kvality
Vývoj
Ing. Ištoňa Peter pistona@chirana.eu vedúci vývoja dýchacej a anestetickej techniky
Ing. Němý Mirko mnemy@chirana.eu vedúci vývoja dentálnej techniky
Ing. Klč Ján jklc@chirana.eu vývojový pracovník vývoja dentálneho náradia
Zásobovanie
RNDr. Siváková Ľubica lsivakova@chirana.eu vedúca MTZ
Kupková Veronika vkupkova@chirana.eu referent nákupu
Krčová Martina mhlubocka@chirana.eu
referent nákupu
Bunčáková Ivana ibuncakova@chirana.eu referent nákupu
Učtáreň a financie
Ing. Holota Jaroslav

jholota@chirana.eu

vedúci ekonomického oddelenia
Ing. Šulejová Mária msulejova@chirana.eu ekonómka
Matejáková Soňa smatejakova@chirana.eu mzdová učtareň
Pastorková Danka

dpastorkova@chirana.eu

učtareň dane z príjmov a DPH
Ing. Ondrejková  Halásová Soňa

shalasova@chirana.eu

fakturácia
Výroba
Blažejová Lenka blazejoval@chirana.eu vedúca lakovne
Pecho Jozef jpecho@chirana.eu vedúci montáže dentálu
Miklášová Natália nmiklasova@chirana.eu vedúci montáže dýchacej a anestetickej techniky
Mahríková Alena amahrikova@chirana.eu vedúci montáže plošných spojov
Ing. Potfaj Igor ipotfaj@chirana.eu vedúci technickej obsluhy výroby dentálneho náradia
Tomka Rastislav rtomka@chirana.eu technológ prevádzky dentálneho náradia
Sako Andrej, Lacovič Miloš tech131@chirana.eu technológovia mechanickej dielne
Koželová Alena  akozelova@chirana.eu pracovník príjmu materiálu a skladového hospodárstva
Administratíva
Ing. Potfaj Miloš mpotfaj@chirana.eu riaditeľ metrologického strediska Chiranalab, s.r.o.
Michalec Marián mmichalec@chirana.eu vedúci prevádzky galvanického oddelenia Chiragal, s.r.o.
Bc. Beňáková Zuzana

zbenakova@chirana.eu

personálny manažér
Mgr. Cibulková Kvetoslava marketing@chirana.eu manažér marketingu 
Hlubocký Miloš

mhlubocky@chirana.eu

správca IT
Ing. Borcha Peter pborcha@chirana.eu manažér krízového manažmentu