NÁVODY NA OBSLUHU - anestetická technika

                      VENAR 2019                                     

                      

           s EFA 3                                   s EFA                               s modulom ANEMON (OMEGA)

     SK verzia                                                    CZ verze

Názov dokumentu Download Revízia

   

Název dokumentu Download Revize
Univerzálny návod na použitie anestetických prístrojov VENAR s dotykovým ovládaním  2019 07_V18_MANUAL_sk.pdf 07/2019      Návod k použití pro anestetický přístroj VENAR_TS_s_dotykovým ovládáním 2017 06_V_TS_MANUAL_cz.pdf 06/2017
Návod na použitie k elektronickému prietokomeru EFA s manuálnym ovládaním 2017 06_EFA-MANUAL_sk.pdf 06/2017 Návod k použití HZZ pro anestetický přístroj VENAR TS s dotykovým ovládáním 2017 06 HZZ V_TS-MANUAL_cz.pdf 06/2017
Návod na použitie bloku pacientského monitoringu a prietokomeru ANEMON 2018_10_Anemon_MANUAL_sk.pdf 10/2018

 

Spkd