How to buy

Kontaktujte svojho predajcu:
     Kliknutím na položku menu KONTAKT máte možnosť si prezerať a vybrať z našich predajcov podľa konkrétneho štátu a oblasti. Informácia o našom predajcovi obsahuje adresu jeho sídla, telefonický príp. faxový kontakt a tiež internetovú a e-mailovú adresu, v prípade ak je k dispozícii. Prosím kontaktujte prednostne našich predajcov podľa požadovanej lokality. Každý náš predajca je kvalifikovaný a kvalitne vyškolený, pričom má k dispozícii adekvátnu servisnú podporu, sklad výrobkov i náhradných dielov a dokáže Vašu ľubovoľnú požiadavku uspokojiť najpromptnejšie.
     Produkty, ktoré predáva naša spoločnosť nie je možné predávať „na diaľku“ (priamo od výrobcu, resp. prostredníctvom on-line dealerov) bez zaistenia adekvátnej servisnej podpory. U našich produktov je na jednej strane nutné po ich zakúpení zaistiť kvalitnú a kvalifikovanú inštaláciu, tiež počas záručnej doby výkon pravidelných servisných prehliadok a na druhej strane trvalú servisnú podporu počas celej životnosti výrobku. V prípade ak sa neviete skontaktovať s našim predajcom, resp. ste nenašli vo svojej lokalite vhodného predajcu, kontaktujte prosím priamo naše obchodné, alebo servisné oddelenie.
     Postavte si svoj originál prostredníctvom nášho konfigurátora: Pre získanie prvotnej predstavy o dizajne a cene našich výrobkov si môžete poskladať konkrétne prevedenie podľa svojich predstáv s použitím konfigurátora priamo na našej web stránke. Túto špecifikáciu môžete následne odoslať elektronicky priamo do našej spoločnosti. Následne Vás bude kontaktovať náš predajca, alebo iný zodpovedný pracovník s ďalšími odporučeniami, pripravený zodpovedať akékoľvek Vaše ďalšie otázky.
Kontaktujte priamo výrobcu: Pre zodpovedanie Vašich ľubovoľných otázok, podnetov a dotazov sú Vám k dispozícii naši zodpovední pracovníci, ktorých môžete kontaktovať, priamo na našej adrese, alebo prostredníctvom kontaktov telefonicky a e-mailom.

Napíšte nám: Akékoľvek Vaše otázky a podnety radi zodpovieme, neváhajte nás kontaktovať:

CHIRANA Medical, a.s.
CHIRANA, a. s.
Nam.Dr.A.Schweitzera 194
SK – 916 01 Stará Turá
Slovakia

e-mail:
chirana@chirana.eu

medical@chirana.eu

info@chirana.eu
servis@chirana.eu

tel.:  +421 918 714 001, +421 32 7752257, +421 32 7752100
fax.: +421 32 7753315


VŠETKO ČO ROBÍME, ROBÍME PRE ZDRAVIE