Ocenené výrobky

 • CHIRANA Cheese

  Rok: 2009
  Názov ocenenia: Národná cena za dizajn
  Poznámka: doc. Chrenka
 • VENAR

  Rok: 2006
  Názov ocenenia: Zlatá Incheba
  Poznámka: Slovmedica 2006
 • Stomatologické kreslo SK1.01

  Rok: 2001
  Názov ocenenia: Národná cena za dizajn
  Poznámka: doc. Chrenka
 • Anestetický prístroj VENAR

  Rok: 2001
  Názov ocenenia: Grand Prix
  Poznámka: Pragomedica 2001

Ocenenia

2011 - Inovatívny čin roka

     Spoločnosť CHIRANA s cieľom zúročenia dlhoročného úsilia vo vývoji prístrojov pre intenzívnu medicínu prihlásila nový prístroj na umelú ventiláciu pľúc CHIRANA Aura do súťaže Inovatívny čin roka, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva. Tento vo svete unikátny prístroj s režimami ventilácie, ktoré sú schopné zvládnuť dýchanie pacienta s veľmi ťažko poškodenými pľúcami, jeho uvedenie na trh – boli základom pre vyhodnotenie odborníkmi z priemyselného prostredia tejto inovácie ako Inovatívny čin roka 2010. Inovovať a byť vždy o krok vpred sa vyplatí.

2010 - Medaila Jána Bahýľa

     Ocenenia a úspechy, ktoré sprevádzajú výrobky stomatologickej techniky od roku 1999, sú dôkazom toho, že spoločnosť venuje mimoriadnu pozornosť vývoju a inovácii svojej produkcie. Skúsený tím konštuktérov nachádza nové technické riešenia, ktoré je potrebné priemyselnoprávne chrániť. Pri príležitosti 10. výročia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelila v roku 2009 materskej spoločnosti M.O.C., s.r.o. Cenu Jána Bahýľa za technické riešenie polohovateľného kresla SK1.08. Toto ocenenie dopĺňa rad už získaných ocenení.

2009 -Kvalitný produkt (Podjavoriny)

     Mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinkých rodákov v Bratislave a ďalšie inštitúcie Podjavorinského kraja každoročne udeľujú ocenenia významným osobnostiam a organizáciám za činy a aktivity, ktoré výnimočným spôsobom reprezentujú Podjavorinský kraj. V roku 2009 získali výrobky spoločností CHIRANA a CHIRANA Medical titul „Kvalitný produkt Podjavoriny“. Toto ocenenie je potvrdením dlhoročnej tradície v strojárskej výrobe v kraji pod Javorinou, základy ktorej boli položené v r. 1935 a výrobky značky CHIRANA teraz rozvíjajú ďalej spoločnosti CHIRANA a CHIRANA Medical.

2009 - Národná cena za dizajn

    Po úspešnom pôsobení na trhu so stomatologickými súpravami s vtipným a výstižným názvom SMILE = smejme sa strachu spoločnosť v roku 2009 prezentovala na trhu celkom novú koncepciu stomatologický súprav – s modulárnym systémom, s možnosťou vytvoriť si súpravu podľa vlastnej predstavy a možností, s možnosťou neskoršieho dovybavenia.
     To, že rozhodnutie o zaradení do vývoja a spolupráci so špičkovým slovenským dizajnérom bolo opäť správne, potvrdilo získanie Národnej ceny SR za dizajn pre stomatologické súpravy CHIRANA Cheese, ktoré komisia špičkových odborníkov z oblasti dizajnu vybrala z veľkej konkurencie výrobkov, tak z oblasti stomatológie ako i ďalších odvetví priemyselnej produkcie. Pre spoločnosť to znamená obrovské potvrdenie správnosti strategického myslenia manažmentu spoločnosti, správnosti vynaložených investícií do výskumu a vývoja spoločnosti. Presvedčili sme sa, že je to cesta, ako prispieť ku komerčnému úspechu výrobku pri uspokojovaní potrieb našich zákazníkov.

2007 - Cena za dizajn (sklenená plaketa)

Spoločnosti CHIRANA Medical sa dostalo uznania nielen za dizajn konkrétnych výrobkov. V roku 2007 získala spoločnosť ocenenenie Ministra hospodárstva Slovenskej republiky za činnosť, ktorú vyvíja v oblasti vývoja dizajnu svojej produkcie. CHIRANA Medical sa stáva jednou z mála firiem na Slovensku, ktoré kladú dôraz nielen na kvantitu, ale predovšetkým na kvalitu a prevedenie svojich výrobkov. Toto ocenenie opäť potvrdilo správne nastúpený trend a účelne vynaložené investície do rozvoja firmy.

2006 - Zlatá Incheba

Nakoľko na Slovensku sa klasické výstavy zdravotníckej techniky po veľkom rozmachu po roku 1989 prestali konať, CHIRANA sa v roku 2006 zúčastnila výstavy Slovmedica v Bratislave, ktorá sa pokúšala pokračovať v tradícii výstav zdravotníckej techniky na Slovensku. Prístroj VENAR získal na tejto výstave ocenenie Zlatá Incheba.

2001 - Národná cena za dizajn

     Úspešná nová stomatologická súprava si žiadala dizajnové riešenie jej ďalších súčastí. V roku 2001 spoločnosť ukončila vývoj a uviedla na trh nové stomatologické kreslo SK1.01. Dizajnové riešenie kreslu vdýchol popredný slovenský dizajnér doc. Ferdinand Chrenka a opäť sa potvrdilo, že spolupráca vývojového oddelenia s dizajnérom má svoje opodstatnenie a len tak je možné dosiahnuť úspechu.
Dizajnové riešenie stomatologického kresla, ktoré je dizajnovo kompatibilné so stomatologickými súpravami SMILE, porota Slovenského centra dizajnu, zložená zo špičkových odborníkov z oblasti dizajnu, ocenila Národnou cenou Slovenskej republiky za dizajn.

     Stomatologické kreslo okrem prestížneho ocenenia z oblasti dizajnu získalo aj nový prvok, a to myšlienku detského prevedenia stomatologických výrobkov – pekné tvary, hravé farby odbúravajú strach z nepríjemného ošetrenia v stomatologickej ordinácii. A farby sa začínajú objavovať aj dizajnovom riešení celých ambulancií.

2001- Pragomedica grand prix

Nový dizajn prístrojov VENAR potvrdil, že CHIRANA priniesla na trh prístroj, ktorý spĺňa požiadavky zákazníkov, že je to výrobok, ktorý má svoje miesto na trhu. Na výstave Pragomedica 2001 získal prístroj VENAR ocenenie Grand Prix.