Finančné výsledky za rok 2020

29.06.2021

Skupina Chirana Holding v r.2020 dosiahla historicky najlepšie hospodárske výsledky vďaka dynamickému rastu predaja sortimentu dýchacej techniky, ktorý bol vyvolaný masívnym nárastom dopytu po dýchacích prístrojoch na svetových trhoch vplyvom globálnej pandémie ochorenia COVID-19, ktoré primárne spôsobuje respiračné komplikácie. 

Skupina spoločností CHIRANA Holding dosiahla v roku 2020 tržby v celkovom objeme 24,2mil. €. Skupina v r.2020 tak splnila svoje rastové plány z pohľadu predaja a plán naplnila na 131%. V roku 2020 sa celkové konsolidované tržby holdingu vplyvom nárastu predaja výrobkov sortimentu dýchacej techniky takmer zdvojnásobili. Hlavným pozitívom z hľadiska dosiahnutých výsledkov za rok 2020, je dynamické pokračovanie zlepšovania kvality výťažnosti tržieb, pridanej hodnoty a prevádzkového cash-flow EBIT-DA.