Výrobkové portfólio

Zubné súpravy a kreslá

Na veľký úspech rady zubných súprav SMILE nadväzuje aktuálne vyrábaná nová generácia súprav CHIRANA Cheese, ktorá sa vyznažuje modularitou a nadpriemernou komplexnosťou i šírkou ponúkaných možností. Okrem našej tradičnej koncepcie zubných súprav nesených kreslom je k dispozícii i nový model stacionárnej súpravy, ktorá nesie kreslo, tzv. Lift koncept alebo model univerzálnej súpravy UNI, u ktorého je stolík lekára montovaný na otočnom pantografickom ramene priamo za kreslo.

Modulárna koncepcia a šírka nášho výrobkového portfólia umožňuje zákazníkom vybrať si svoju zubnú súpravu presne podľa konkrétnych požiadaviek, od základnej jednotky až po najmodernejšie vybavenie. Zubné súpravy CHIRANA sa nevyrábajú hromadne a na sklad, ale vyrábajú sa individuálne presne podľa konkrétnej objednávky zákazníka. Napriek tomu je naša spoločnosť schopná splniť požiadavky zákazníkov vo veľmi krátkom čase. 

   

Cheese „E“ffective , Cheese „L“ift

SMILE SK1-01, SMILE SK1-08

Dentálne náradie

V roku 1989 podpísala CHIRANA so spoločnosťou KaVo Nemecko historickú licenčnú zmluvu a spustila výrobu dentálneho náradia v Starej Turej. Vďaka tejto licenčnej výrobe začala naša spoločnosť už od začiatku využívať tie najmodernejšie výrobné štandardy, sofistikovanú technológiu merania (Mitutoyo, Schenck) a tiež sme nadviazali spoluprácu s poprednými výrobcami strojov a CNC technológií ako Index, Benzinger, Chiron, Studer, Tornos, Rika, Maier, DMG-Mori, Bumotec, Trumpf, Fehlman atď. Celá výroba všetkých komponentov dentálneho náradia prebieha priamo v Starej Turej s minimálnym podielom dodávateľov a outsourcingu. Procesy ako povrchovú úpravu a metrológiu vykonávajú naše špecializované sesterské spoločnosti tiež priamo v Starej Turej.

Počas posledných rokov sme sa zameriavali na rozširovanie portfólia výrobkov a trvalé zlepšovanie ich kvality s dôrazom na ich hygienický štandard, autoklávovateľnosť a životnosť. Celý dizajn násadcov je stále viac „čistejší“ s minimom spojov, ktoré sú vždy potenciálnym zdrojom kontaminácie. Naše vnútorné usporiadanie náradia umožňuje použitie umývacích alebo dezinfekčných automatov (Miele) pred procesom samotnej sterilizácie. Špeciálne „bezolejové“ ložiská (predmazané na celú dobu životnosti, používané v HF turbínach a v bezkomutátorových mikromotoroch) ako aj ďalšie použité materiály sú tiež plne autoklávovateľné. 

TG 656, TG 656 H, TG 656 HF, TG 656 EASY

TGL 637A, TGL 637A small, TGL 637AH, TGL 637AHF, TGL 656, TGL 656H, TGL 656HF, TGL 656 EASY

Chirana CH660 LED, bezkomutátorový CH660 Bless

Rovný násadec 110D, Kolienkový násadec 120, Hlavička 168D/T

Kolienkový násadec 120L, 120LB, 120LR (1:5)

420 (multiflex LED)

SMIOIL SPRAY-500ml, koncovky KN, KM, KT

Dýchacie a anestetické prístroje

Výnimočné parametre robia výrobky segmentu anestézie a intenzívnej medicíny vysoko konkurencieschopnými. Na trh bola uvedená svetová novinka – anestetický prístroj na podávanie inhalačnej anestézie na báze plynu Xenón, ktorý aj z hľadiska celosvetového možno považovať za unikát z hľadiska parametrov univerzálnosti, bezpečnosti a ekonomiky prevádzky. Zatiaľ v praxi nerozšírená anestézia plynom Xenón prináša obrovské výhody pre pacienta, pretože tento plyn v tele pacienta nemetabolizuje a nevyvoláva nežiaduce vedľajšie účinky na rozdiel od bežne používaných anestetík a možno ho preto označiť v podstate za ideálne anestetikum.

Výrobkové portfólio bolo tiež úspešne doplnené o novú radu dýchacích prístrojov s názvom Chirana AURA, ktoré vynikajú unikátnymi parametrami akými sú optimalizácia a automatizácia ventilácie pacienta, systém audoadaptívneho expíria a najmä unikátny režim viachladinovej ventilácie pre pacientov s ťažkým nehomogénnym poškodením pľúc, ktorý v praxi zachránil množstvo pacientov postihnutých ochorením COVID-19, atypickými pneumóniami, ARDS, vírusovými pneumóniami, resp. inými nehomogénnymi postihnutiami pľúc. Táto unikátna technológia zvyšuje šance na prežitie pacienta o viac ako 60%.

     

VENAR Omega, VENAR TS, VENAR Media, VENAR Xenon, VENAR Libera screen

Chirana AURA V, Chirana AURA Basic, Chirolog SV AURA Profi, Chirolog SV AURA Basic

ICARD, ANEMON, EFA, EFA 3 deLUX, modul analyzátora plynov CO2/CO2+O2/AA+CO2+O2