Naša filozofia

KVALITA GARANTOVANÁ TRADÍCIOU... Od r.1935

Základy strojárskej výroby v Starej Turej položil priemyselník František Michera v roku 1935. Spoločnosť CHIRANA v tejto tradícii presného strojárstva pokračuje dodnes. Spoločnosti CHIRANA a CHIRANA Medical Stará Turá berú pri svojom podnikaní prioritný ohľad  na životné prostredie. Preto je strategickým cieľom udržiavať vysokú kvalitu a dlhú životnosť i spoľahlivosť našich výrobkov vrátane minimalizácie nákladov na údržbu. Základným predpokladom pre udržanie kvality našich výrobkov je okrem tradície výroby zubných súprav od r.1967, dýchacích a anestetických prístrojov od roku 1968 najmä naša vlastná výrobná prevádzka na ploche 12 000 m2, náš vlastný výskum a vývoj, moderné CNC technológie, robotizované pracoviská, zavedený systém kvality podľa EN ISO 13485:2016, aplikácia výlučne osvedčených kvalitných komponentov od renomovaných dodávateľov a predovšetkým stabilný team našich takmer 300 vysokokvalifikovaných skúsených pracovníkov v Starej Turej.

Budúcim kľúčovým poslaním skupiny CHIRANA Holding je vodcovstvo a trvalý rast, založený na úspešnej histórii, trvalej kvalite, širokej škále produktového portfólia a atraktívnom dizajne, ktoré sú motivované najmä snahou o komplexné uspokojenie potrieb zákazníkov a rozvoj dobrého mena našej tradičnej značky „CHIRANA“.