Svetová výstava IDS 2021 Nemecko

26.09.2021

Napriek negatívnemu vplyvu obmedzujúcich opatrení v dobe trvania pandémie COVID-19 sa spoločnosť CHIRANA Medical, a.s. zúčastnila na výstave IDS 2021 Kolín nad Rýnom v Nemecku podľa pôvodného plánu. I keď sa očakávala nižšia účasť návštevníkov a najväčšie dentálne firmy zrušili svoju účasť na výstave, naša spoločnosť považuje výsledky tejto výstavy za veľmi kvalitné. Okrem stretnutí s existujúcimi partnermi sa nám podarilo získať niekoľko nových dealerov a cítili sme i veľký záujem zo strany domácich nemeckých lekárov, ktorí ocenili nezmenenú vysokú kvalitu našich výrobkov a dlhoročnú stabilitu našej spoločnosti.

Navyše bolo pre nás veľkým sviatkom môcť sa po dlhšej dobe osobne stretnúť s obchodnými partnermi a vychutnať si radosť a pozitívnu energiu so vzájomného osobného kontaktu!