VENAR TS

Komfort, variabilnosť, spoľahlivosť !

Prístroj VENAR TS je vyhotovený na základe najnovších potrieb vybavenosti anestetického pracoviska. Zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia. 

Anestetický prístroj VENAR TS zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia.

Prístroj má integrovaný blok monitoringu (modulom Profilungs), ktorý súčasne vykonáva aj funkciu prietokomeru umožňujúceho pohodlne a bezpečne riadiť a monitorovať množstvo a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi. Vykonáva všetky funkcie systému Profilungs (počítačom asistovaná ventilácia, diagnostika mechanických vlastnotí pľúc, archivácia, optimalizácia). Ovládanie je realizované 15" dotykovou obrazovkou.

Základnú verziu prístroja je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií a modulov. VENAR TS môže byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu so Xenónom, novým a moderným anestetikom. V takomto prevedení je plne optimalizovaný čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej dostupnosti.

VENAR TS poskytuje možnosť dovybavenia prístroja stanicou s lineárnymi injekčnými dávkovačmi, BIS monitorom a bezdrôtového pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu systému Chirana ICARD.

  • objemovo riadené - CMV

  • tlakovo riadené - PCV

  • podporné - PS, SIMV-PS, MVs,

  • viachladinová ventilácia pľúc - PMLV®

• elektronický ventilátor s jedinečným zabudovaným generátorom vzduchu Chirana

• dychový objem (VT) od 5 ml v režime PC do 1600 ml

• rýchlosť dýchania (frekvencia): 4 - 100 c / min

• voliteľná Xenónová verzia s integrovaným modulom na zabezpečenie a monitorovanie xenónovej anestézie. Xenón = IDEÁLNE ANESTETIKUM, keďže nespôsobuje žiadne negatívne vedľajšie účinky ako všetky ostatné súčasne používané anestetiká, ale naopak chráni mozog a celý organizmus a špeciálne zdravie starých ľudí v rizikovom veku (riziká srdcového zlyhania a ďalšie negatívne vedľajšie vplyvy v súčasnosti používaných anestetík pri použití Xenónu odpadajú). Ďalšou výhodou Xenónu je rýchly nástup anestézie a rovnako i rýchle vyvedenie pacienta z anestézie.

• intuitívne užívateľské rozhranie s dotykovou obrazovkou 15” s rôznymi vzhľadmi od Basic po Expert

• grafické zobrazenie kriviek, slučiek a trendov• možnosť analýzy plynov vrátane paramagnetického O2 metódou sidestream

• odsávanie odpadového plynu AGSS a ejektorové odsávanie biologických sekrétov

• nezávislý prietokomer pre inhaláciu O2

• univerzálny systém pripojenia odparovačov „Selectatec Interlock“

• integrovaný elektronický prietokomer s automatickým zmiešavaním prednastavenej zmesi plynov vrátane automatickej ochrany proti hypoxickej zmesi / O2, AIR, N2O, Xe /

• prepracovaný systém Quick Start pre extrémne situácie, ktorý umožňuje rýchly štart ventilácie v režime CMV zadaním hmotnosti pacienta

• viacúrovňová ventilácia pacientov s apnoe alebo ťažkým ARDS, postihnutých vírusovou pneumóniou a ďalšími nehomogénnymi poškodeniami pľúc

• kompletná metabolická analýza pacienta vrátane spotreby energie pohltenej organizmom

• proporcionálna kontrola minútovej ventilácie APMV vo všetkých režimoch, riadených tlakom

• funkcia bypass je určená pre kardio-chirurgické pracoviská a prípady, keď je anestézia realizovaná počas operácie na mimotelovom obehovom systéme

• výpočet spotreby plynu počas operácie

• sledovanie parametrov pľúcnej mechaniky (Ti, Te, PAi, PAE, PEEP, Cst, Cdyn, Vt, Mv, f)

• ohrev dýchacieho okruhu na minimalizáciu kondenzácie 

• nový okruh s možnosťou odnímania absorbéra CO2 počas operácie dostupný ako opcia

• pripojenie k centrálnemu informačnému systému pomocou rozhrania LAN