Autorské práva

© Autorské práva spoločnosť CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá, Slovensko, všetky práva vyhradené!

Texty, obrázky, grafika, animácie, videá a akékoľvek dáta umiestnené na týchto webstránkach a tiež webstránka ako celok sú chránené autorským právom a súvisiacimi právnymi predpismi. Ľubovoľný obsah týchto webstránok nesmie byť kopírovaný, distribuovaný, zmenený, alebo ľubovoľne ďalej spracovávaný a poskytovaný tretím stranám na komerčné účely.

Je zakázaná akákoľvek reprodukcia časti alebo celého obsahu webstránky v akejkoľvek podobe s výnimkou vytlačenia alebo stiahnutia na lokálny disk pre osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete, s výnimkou nášho výslovného písomného súhlasu, distribuovať, zdielať, umiestňovať na P2P siete, alebo komerčne využívať akúkoľvek časť webstránky v akejkoľvek podobe. Rovnako nemôžete akúkoľvek časť webstránky v akejkoľvek podobe prenášať alebo uložiť do akejkoľvek inej webovej stránky alebo do inej formy elektronického systému.

Na stránkach sa môže vyskytovať tiež obsah, ktorý je označený a chránený autorským právom tretích strán.

Ak nie je uvedené inak, všetky názvy, symboly, logá a značky uvedené na týchto webstránkach sú hránené ako ochranné známky, resp. ako nezapísané označenie v súlade so zákonom a predpismi týkajúcich sa ochranných známok z hľadiska národného i medzinárodného. Všetky uvedené ochranné známky a označenia sú vlastníctvom materskej spoločnosti M.O.C., s.r.o. Stará Turá, Slovensko. Uvedené platí obzvlášť pre rad ochranných známok CHIRANA, SMILE, CHIRANA CHEESE, VENAR, CHIRANA AURA, CHIRANA MUSIC, CHIRANA MEDICAL, CHIRANA – INOX, CHIRANA BALTIC, CHIRANA MEDICARE, CHIRANA-PREMA.

Porušovanie práv k autorským dielam, ochranným známkam a obchodným menám môžete byť tiež trestným činom.

TRADE MARKS

Ochranné známky existujú už od staroveku, kedysi si remeselníci svoje výrobky označovali vlastnými znakmi, aby sa znaky a výrobky spájali práve s kvalitou konkrétneho remeselníka. Dnes sú tieto znaky – vo forme ochranných známok podstatnou hodnotou každej globálnej firmy. Ochranné známky CHIRANA vo viac ako 30 krajinách pomáhajú lekárom, spotrebiteľom, pacientom a ďalším zainteresovaným osobám, aby si k našim výrobkom rýchlo priradili dlhoročnú tradíciu a kvalitu.

Naše ochranné známky už od 50. rokov minulého storočia plnia dôležitú garančnú funkciu, zaručujú spoľahlivosť a hodnotu originálnych produktov CHIRANA. Aj naši dnešní zákazníci sa so značkou CHIRANA stretli ešte v čase, keď ako malé deti sedeli v našich zubných súpravách Chirana. Určite nemusíme predstavovať ani naše mesto Stará Turá, ktoré sa v 50.-60.rokoch minulého storočia stalo srdcom vývoja a výroby zdravotníckej techniky v celom Československu. Značka CHIRANA je celosvetovo veľmi dobre známa a je tradične už od r.1965 spájaná s kvalitnými výrobkami zdravotníckej techniky zo Starej Turej. Naša najstaršia a najznámejšia je medzinárodná ochranná známka CHIRANA zaregistrovaná s prioritou od r.1950 pod č.148028 (WIPO)

Ochranné známky CHIRANA však nie sú len symbolom dlhej tradície, ale sú aj účinným nástrojom, aby sme zabránili parazitovaniu na našej povesti. Počas posledných rokov sme zaznamenali niekoľko pokusov nelegálneho používania ochrannej známky CHIRANA inými subjektmi. Porušovatelia sa snažili oslabiť naše exkluzívne práva na označovanie, formou návrhov na výmaz našich zapísaných ochranných známok, resp. formou opakovaného podávania prihlášok podobných alebo aj zhodných ochranných známok. Niekoľko našich konkurentov (predajné a výrobné spoločnosti) dokonca používali ochrannú známku CHIRANA ako časť svojho obchodného mena, na svojich výrobkoch, v marketingovej prezentácii, na internete a pod. Z tohto dôvodu materská spoločnosť M.O.C. ako vlastník ochranných známok chráni svoje práva prostredníctvom príslušných právnych krokov i vedením súdnych sporov. Nik by sa nesnažil napodobňovať nekvalitnú značku. Vyvolávanie mylného dojmu spojitosti s našou spoločnosťou a pokusy o napodobňovanie sú potvrdením vysokej hodnoty ochranných známok známkového radu CHIRANA. Pre nás sú však hlavne výzvou, aby sme takéto pokusy rázne zastavili. Teší nás, že naše postavenie majiteľa ochranných známok CHIRANA podporujú aj súdy na Slovensku, vo Francúzsku a v Nemecku, kde sme dosiahli dôležité víťazstvá a zamedzili nekalosúťažnému používaniu našej značky rôznymi firmami.

 • Rozsudok Okresného súdu Bratislava1 č.27Cb356/2005-757 zo 4.7.2011, a potvrdzujúci rozsudok Krajského súdu Bratislava1 č.3Cob/506/2011-915 z 10.10.2012 ktorými sa nášmu nekalosúťažnému konkurentovi zakazuje používanie označenia „CHIRANA“ pri výkone jeho podnikateľskej činnosti i pri jeho internetovej prezentácii a nariaďuje sa mu tiež zmeniť jeho obchodné meno tak, aby neobsahovalo chránený výraz „CHIRANA“.

  Na stiahnutie:

  1_Chirana Stara Tura versus Chirana Dental Piestany_SJ.pdf
 • 2_Chirana Stara Tura versus Chirana Dental Piestany_SJ.pdf

Naša spoločnosť má ochranné známky Chirana registrované v celej Európe a v ďalších krajinách a to ako komunitárne CTM známky, národné známky a medzinárodné známky. Zoznam registrovaných ochranných známok s prvkom CHIRANA vo vlastníctve našej materskej spoločnosti M.O.C., s.r.o. Stará Turá je uvedený v nasledovnom prehľade:

 

Registračné číslo
Reprodukcia ochrannej znamky
Teritorialita známky
Dátum prihlášky/ Priorita
Triedy tovarov a služieb

OZ 225019

CHIRANA Medicare

SK - národná

9.5.2002

10, 35

OZ 225018

CHIRANA Medical

SK - národná

12.4.2002

10, 35

OZ 177040

CHIRANA-PREMA

SK - národná

24.5.1996

9, 10, 11, 17, 37, 42

OZ 184710

CHIRANA BALTIC

SK - národná

9.4.1996

9, 10, 42

OZ 198404

CHIRANA

SK - národná

24.10.1991

9, 10, 17, 37, 42

OZ 198403

CHIRANA

SK - národná

24.10.1991

9, 10, 17, 37, 42

OZ 154552

Chirana - inox

SK - národná

30.11.1960

10

OZ 184677

tradičné logo spájané so zn.Chirana (štvorlístok)

SK - národná

29.01.1996

9, 10, 42

WIPO - 148028

CHIRANA

medzinárodná

03.03.1950

9, 10, 11

WIPO - 444315

Chirana

medzinárodná

22.10.1957

7, 9, 10, 11

WIPO - 148027

tradičné logo spájané so zn.Chirana (srdce a kríž)

medzinárodná

03.03.1950

9, 10, 11

CTM - 003781441

CHIRANA

EU-komunitárna

01.05.2004

10, 35, 37

CTM - 008182636

Chirana AURA

EU-komunitárna

26.03.2009

10, 16, 35, 37, 44

CTM - 008182586

Chirana CHEESE

EU-komunitárna

26.03.2009

10, 16, 35, 37, 44

CTM - 008182586

CHIRANA

EU-komunitárna

04.03.2009

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

 

 

Jediným výrobcom stomatologických súprav, kresiel a dentálneho náradia na svete, ktorý má od našej materskej spoločnosti M.O.C. oprávnenie na označovanie svojich výrobkov ochrannou známkou CHIRANA, je spoločnosť CHIRANA Medical, a.s. so sídlom v Starej Turej. V oblasti stomatologickej techniky sú značkou CHIRANA označované výlučne tieto typy výrobkov nášho aktuálneho produktového portfólia:

 • SMILE vrátane kombinácii SMILE MINI, SMILE CLASSIC, SMILE SYMPATIC, SMILE CHARM, SMILE ELEGANT
 • CHIRANA CHEESE vrátane kombinácii CHIRANA CHEESE Exclusive, CHIRANA CHEESE E, CHIRANA CHEESE Effective, CHIRANA CHEESE L, CHIRANA CHEESE Lift, CHIRANA CHEESE Easy
 • CHIRANA MUSIC
 • CHIRANA SK1.01, CHIRANA SK1.08

Jediným výrobcom dýchacej a anestetickej techniky na svete, ktorý má od našej materskej spoločnosti M.O.C. oprávnenie na označovanie svojich výrobkov ochrannou známkou CHIRANA, je spoločnosť CHIRANA, s.r.o. so sídlom v Starej Turej. V oblasti anestetickej a dýchacej techniky sú značkou CHIRANA označované výlučne tieto typy výrobkov nášho aktuálneho produktového portfólia:

 • VENAR vrátane kombinácii VENAR MEDIA, VENAR MEDIA New, VENAR LIBERA, VENAR OMEGA, VENAR XENON
 • CHIRANA AURA vrátane kombinácií CHIRANA AURA BASIC, CHIRANA AURA PROFILUNGS
 • CHIROLOG SV vrátane kombinácií CHIROLOG SV ALFA, CHIROLOG SV BASIC, CHIROLOG SV PROFILUNGS

Upozorňujeme, že iné výrobky sortimentu stomatologickej, resp. dýchacej a anestetickej techniky, iných ako uvedených firiem, ktoré nesú značku CHIRANA, alebo sa na značku CHIRANA odvolávajú, sú touto ochrannou známkou označované ilegálne. Takéto nekalosúťažné konanie a zavádzanie zákazníkov má charakter protiprávneho konania, ktoré môže viesť k iniciovaniu súdneho konania a konania o náhradu vzniknutých priamych i nepriamych škôd. Takéto správanie môže byť tiež naplnením podstaty trestného činu.

Používanie ochrannej známky CHIRANA pri akejkoľvek prezentácii výrobkov, resp. firiem bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nie je v súlade so zákonom. Touto cestou žiadame o rešpektovanie vyššie uvedeného právneho stavu.

Neváhajte nás kontaktovať v prípade ak si nie ste istí originalitou produktu značky CHIRANA, resp. v prípadoch ak ste zaznamenali vo Vašom okolí použitie niektorej z našich ochranných známok tretími stranami a máte podozrenie, že sa jednalo o protiprávne použitie. Budeme však predovšetkým radi, keď nás budete kontaktovať najmä v prípadoch, ak sa Vám značka CHIRANA a naše produkty len jednoducho páčia...

email: info@moc.sk info@chirana.eu