Sídlo

CHIRANA Medical, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194
P.O.Box 57 SK-916 01 Stará Turá
IČO: 36322300
IČ DPH: SK2020181306

CHIRANA, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194
P.O.Box 57 SK-916 01 Stará Turá
IČO: 35838701
IČ DPH: SK2021721427

Mobil (recepcia): +421 918 714 000

NAPÍŠTE NÁM