Smile Mini 04

Jednoduché a spoľahlivé riešenie !

Zubná súprava SMILE Mini04 poskytuje spoľahlivý výkon za rozumnú cenu. Tento nový model predstavuje najekonomickejšie prevedenie zubnej súpravy z nášho sortimentu a je možné ju vybaviť buď 4-nástrojovým alebo 5-nástrojovým stolíkom lekára.

SMILE Mini04 je štandartne dodávaná v bielej farbe, v kombinácii s farebným kreslom podľa výberu zákazníka.

Stolík lekára vo verzii pre 4 alebo 5 nástrojov na pantografickom ramene s dolným alebo horným vedením hadíc. Ovládanie funkcií je možné prostredníctvom multifunkčnej fóliovej klávesnice.

Štandardné - nastavenie výkonu/rýchlosti nástrojov, nastavenie smeru otáčania nástroja, nastavenie času plnenia pohára a doby oplachu pľuvadlovej misy, ovládanie funkcií kresla

Bezpečnostné - funkcia STOP-> okamžité zastavenie kresla, blokovanie simultánnej aktivácie nástrojov, blokovanie pohybov kresla pri práci s nástrojmi, nízkonapäťové napájanie v celej súprave vrátane pohonov kresla

Užitočné - funkcia GIROMATIC, voliteľné rameno asistenta pripevnené pod pľuvadlovú misu umožňuje veľmi
dobrú manipuláciu a ľahký prístup asistenta ku kreslu a k pacientovi, LED elektronika

Stolík asistenta - pre 2 nástroje (hadica odsliňovača, hadica odsávačky)

Pľuvadlový blok - otočná keramická misa, systém čistej vody vo fľaši pre súpravu alebo nástroje (nezávislá od verejnej dodávky vody), možnosť mokrého a suchého sacieho systému: DURR, CATTANI, ejektorový systém Chirana

Stĺp ramien - rôzne typy ramien svietidla (jednoduché rameno, predlžené rameno FARO, rameno FARO s technológiou TheiaTech), možnosť ramena pre monitor alebo aj pre tray stolík

Nožný ovládač - možnosti výberu od jednoduchého až po multifunkčný ovládač s ovládaním súpravy i kresla