Investície do technológií za viac ako 2 mil.EUR

30.08.2023

Za obdobie posledných 12 mesiacov spoločnosť CHIRANA Medical, a.s. preinvestovala do technológií hodnotu viac ako 2,2 mil. €. Rozhodujúcu časť na týchto investíciách mal realizovaný projekt „Inovácia výrobného procesu CHIRANA Medical, a.s.“ v hodnote 1.673.894,- €, ktorý bol spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom hodnota príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR predstavovala 585.862,90 €.

Spoločnosť obstarala nové inteligentné technológie ako zariadenie na vyvažovanie rotorov Caroba Laser Dental VK 01, CNC sústružnícko – frézovacie centrum Starrag Vuadens SA BUMOTEC c191, zvárací robot v kabíne Robotec FD-V8L, 4-osé frézovacie centrum DMG MORI/DMU 50 s robotizáciou, iTechnológiu pre lakovanie dielov od spoločnosti GALATEK a iné vyspelé technologické celky.

Nové technológie skvalitnili proces výroby hlavne z pohľadu zvýšenia automatizácie, eliminácie čiastkových neefektívnych operácii, priniesli zvýšenie robotizácie výrobnej prevádzky, zvýšenie digitalizácie výroby, skrátenie výrobného času a v neposlednom rade i zvýšenie produktivity práce, kvality výrobného procesu, zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšenie vplyvu technológie na životné prostredie.