Chirana CHEESE L

Nový LIFT-koncept stacionárnej zubnej súpravy! Stabilné a nápadité riešenie!

Stomatologická 5-nástrojová súprava CHIRANA CHEESE „L“ift predstavuje najnovšie koncepčné riešenie stomatologického pracoviska, ktoré sa vyznačuje vysokým hygienickým štandardom a stabilitou. Pre najnáročnejších klientov je možné súpravu CHEESE L objednať i v prevedení so 6-nástrojovým stolíkom lekára.
 
Zubnú súpravu CHEESE L je možné dovybaviť tiež moderným dotykovým ovládaním, ktoré má v sebe implementované mnohé užitočné funkcie i možnosti nastavení nástrojov a zubnej súpravy. 
 
Na rozdiel od iných riešení sa Cheese L vyznačuje štíhlym príťažlivým dizajnom pri zachovaní celkovej robustnosti i stability zubnej súpravy. Túto zubnú súpravu je možné vybaviť komfortným stomatologickým kreslom SK1-08 alebo tiež štíhlejším riešením v podobe kresla SK1-01.

Stolík lekára pre 5 nástrojov na pantografickom ramene s dolným alebo horným vedením hadíc. Ovládanie funkcií je možné prostredníctvom multifunkčnej fóliovej klávesnice alebo moderným dotykovým panelom. Na špeciálne vyžiadanie je možné i vybavenie stolíkom pre 6 nástrojov.

Štandardné - nastavenie výkonu/rýchlosti nástrojov, zapínanie a vypínanie svetla nástrojov, nastavenie spreja, programovanie plnenia pohára a času oplachu misy, zapínanie a vypínanie svietidla, ovládanie funkcií kresla

Bezpečnostné - funkcia STOP-> okamžité zastavenie kresla, blokovanie simultánnej aktivácie nástrojov, blokovanie pohybov kresla pri práci s nástrojmi, nízkonapäťové napájanie v celej súprave vrátane pohonov kresla

Užitočné - pomalobežná regulácia mikromotora (od 60 do 40000 ot./min.), možnosť nastavovať parametre osobitne pre každý nástroj, funkcia GIROMATIC, automatické vyfukovanie, LED elektronika, voliteľná automatická pneumatická brzda pantografu, veľmi stabilný a priestorovo úsporný koncept

Stolík asistenta - pre 2 alebo 4 nástrojové hadice (hadica odsliňovača, hadica odsávačky, striekačka, polymerizačná lampa, intraorálna kamera), voliteľné rôzne typy ramien: jednoduché rameno, predĺžené otočné rameno alebo pantografické rameno

Pľuvadlový blok - odnímateľná a sterilizovateľná otočná keramická misa, riešenia vhodné pre elimináciu rizík kontaminácie (COVID-19) ako funkcia dezinfekcie hadíc nástrojov, systém čistej vody vo fľaši pre súpravu alebo nástroje (nezávislá od verejnej dodávky vody), možnosť mokrého a suchého sacieho systému: DURR, CATTANI, ejektorový systém Chirana

Stĺp ramien - rôzne typy ramien svietidla (predlžené rameno FARO, rameno CHIRANA s farebným krytovaním, rameno FARO s technológiou TheiaTech), možnosť ramena pre monitor alebo aj pre tray stolík

Nožný ovládač - možnosti výberu od jednoduchého až po multifunkčný ovládač s ovládaním súpravy i kresla, voliteľná bezdrôtová verzia (wireless kompatibilná podľa smernice 2014/53/EÚ)